Plánovaná výstavba
tzv. Ostřešanská spojka    ver.10.06.2018                              Jste 3045 . návštěvník tohoto Webu - počítáno od 15.04.201710.06.2018    Akualita ve věci Ostřešanské spojky
Na počátku prosince 2017 trvdilo SŽDC, že vybírá dodavatele na provedení nových studií, a poté z nich pak bude cca do dubna 2018 udělán nový výběr trasy.
Do dubna 2018 tedy měly proběhnout 3 aktivity:
    - Výběr dodavatele nových studií variant Ostřešanské spojky
    - Vypracování těchto studií
    - Zasedání "Ministerské komise" a nové posouzení
V dubnu se ukázalo, že na to nikdo ani nesáhl ...
Následně přišel p. Kolovratník s návrhem, že toto téma bude zařazeno jako bod "Dopravní konference" v září 2018
Nyní jsem obdržel od p. Sodomky (asistent p. Kolovratníka) následující informaci:
 
V létě 2018 SŽDC vypíše soutěž na zpracování aktualizace stávající studie proveditelnosti (ASP) bezúvraťového napojení žel.stanice Pardubice
na žel.stanici Chrudim. ASP bude obsahovat mj. dopravní model a technické řešení jednotlivých variant.
 
V pororvnání s výše uvedenými třemi body jde zatím pouze o první krok.
Uvidíme, jak se vše do "Dopravní konference" vyvine.                                  Martin Havelka

10.06.2018   Ševcova žena, kovářova kobyla a IT-ákův počítač ...
   Nebudu nijak zastírat, že při nahrání aktualizace stránek se porušil soubor a je příliš mnoho práce ho "zalátat".
   S ohledem na to, že tyto stránky jsou především jakýsi log událostí, a pro čtenáře jsou zajímavé zejména poslední záznamy,
   nechám poškozený soubor zatím být a začneme od nuly a nejčerstvějších aktualit.
   K případnému "látání" se dá vrátit vždy.
Zdroj: http://pardubicky.denik.cz/zpravy_region/ostresanskou-spojku-lide-zasypali-vyhradami-20170519.html
Správu tohoto webu provádí a komentáře doplňuje Martin Havelka