Plánovaná výstavba                                     mail Spolku: "train@h-sign.cz"
tzv. Ostřešanská spojka    ver.22.04.2018                              Jste 2677. návštěvník tohoto Webu - počítáno od 15.04.2017


22.4.2018   A něco o Sýrii od člověka, který tam opravdu jezdí
    A jen nepřebírá zprostředkované informace ... Zde22.4.2018   A již zde máme "předvolební tance"
    Menší uskupení se sdružují, aby byli "vidět". Lidsky pochopitelné. Ale najednou nacházejí soulady programů - nebylo by lepší
    aby nebyly jen soulady programů ale třeba ze dvou uskupení se stalo jedno silnější?
    Pak by ovšem ubyl jeden post na lídra kandidátky ... a zde je "čertovo kopítko"
    Před volbami jednotní, po volbách - dosti pochybuji.
U mnohých těchto aktivit mi chybí rozumná a hlavně důvěryhodná nabídka alternativy. Jako jedinná aktivita něco NE, bez konstatování
proč ne a co důvěryhodně nabízím za alternativu se mi zdá dosti málo a rizikové. V prostoru Pardubic to je "všichni proti ANO" ... článek Zde.
V měřítku větším to jsou občasné hlasy o "vystoupení z EU", "vystoupení z NATO" a pod... Vždy jde jen o nějaké heslo bez uvedení solidní
alternativy - co jako bude, když se něco takového stane a čím se to nahradí.                                                                Martin Havelka

22.4.2018   Problémem mnohých veřejných zakázek je nekoncepčnost
    Jeden z velkých problémů staveb a obecně všech veřejných zakázek je absence dlouhodobé koncepce.
     To, že při výměnách politických reprezentací na různých ůrovních dochází ke "kotrmelcům", protože "doposud bylo vše špatně"
     je zřejmé a i to je důvod, proč se politici orientují spíše na menší zakázky, které se dají stihnout za jedno volební období.
     U věcí dlouhodobějších pak dochází k pozastavování projektů, jejich prodražování, přípravy nerealizovaných a s veřejností většinou
nediskutovaných studií a pod.
Bohužel, na příkladu Hokejového klubu Pardubice je vidět "veletoče" v mnohém kratším intervalu. Příkladem jsou změny názorů 
na prodej-neprodej Hokejového klubu:
17.4.2018 - Minimálně do konce roku si Klub necháme - teď není na prodej vhodná chvíle (budou volby) ... Zde
25.3.2018 - Zatupitelé zablokovali návrh Primátora na prodej Klubu (ale pošlou mu peníze) ... Zde
21.3.2018 - Radní chtějí využít úspěch a prodat Klub ... Zde
24.1.2018 - Pardubice chtějí prodat Klub do května ... Zde
10.7.2017 - Zjistíme, proč je na tom Klub hůře, než se zdálo ... Zde ... současně stojí za úvahu, zda by zastupitelé kupovali něco neprověřeného "za své"
Dá se toho dohledat více, ale toto jako vzorek snad stačí.                                                                                             Martin Havelka

09.04.2018 Ostřešanská spojka - vyjádření p. Kolovratníka
Dnes odpoledne se na webu objevilo vyjádření p. Kolovratníka k "Ostřešanské spojce".
Celé si to můžete přečíst Zde

08.04.2018 Obchvaty Pardubic
Dopady zablokování jediné průjezdné silnice Pardubic (trasa jih-sever kolem Parama) vidí  obyvatelé okolních obcí v těchto dnech v reálu.
Jak to vypadá s s budováním dalších obchvatů?
Severovýchodní obchvat - probíhá výkup pozemků. V několika případech jsou zde spory o odhadní cenu. Pro Pardubáky jde o známá jména,
která zde ale zde nechci uvádět.
Jihovýchodní obchvat - v blízkých dnech by měla být podána žádost o ůúzemní rozhodnutí" - toto by mohlo odblokovat kažodenní fronty aut
mezi Nemošicemi a Pardubičkami (mimo jiné - křižovatka u záchranné služby by měla být letos přebudována na kruhovou)
Jihozápadní obchvat -  v navržené trase se objevil nový problém s "obnovením zájmů armády"                                             Martin Havelka

08.04.2018 Ostřeanská spojka - aktuální informace
Jak jsem zveřejnil na tomto webu dne 4.12.2017 (viz níže), mělo na přelomu roku proběhnout výběrové řízení na dodavatele nových studií
a na jejich základě  měla "Ministerská komise" udělat opětovné posouzení alternativních tras..
Výsledek měl být znám někdy na přelomu březen/duben 2018.
Proto jsme ve čtvrtek 5.4. měli schůzku s panem Kolvratníkem, abychom zjistili aktuální stav.
Současný výsledek je NULA:
SŽDC prostě přestalo pracovat na opravě EIA, výběrové řízení neproběhlo a tudíž neexistují studie, o nichž by bylo možné rozhodovat.
S ohledem na vynaložené úsilí poněkud chabý výsledek.
Dá se spekulovat, zda to má příčinu v:
- obyčejné úřednické lenosti a nechání problému "vyhnít"
- čekání na jinou politickou konstelaci lokálních zastupitelů, která nebude klást odpor - třeba na nějaké nové Dušky
- malého tlaku na realizaci slíbeného - a to i z naší strany
- budou se "oprašovat územní plány" - takže nechat to tak být, aby později byl argument, že změna by znamenala změnu právě upraveného územního plánu 
- a pod ... další body si každý může doplnit sám
Poučení z toho je jedno. Opět se ukázalo, že některým věcem ze strany Státu se nedá věřit. A čekat pasivně 1/4 roku, že se bude plnit,
je iluzorní. A současně je třeba při jakýchkoliv volbách zohlednit postoj kandidátů v této věci.
A že se v současném patovém stavu můžeme dočkat i dalších voleb do Sněmovny není vyloučeno.
Pozitivní zatím jsou dvě věci:
- vypadá to, že SŽDC pochopilo, že zde je určitý protitlak, který jim bude "komplikovat život" a je třeba s ním počítat, jinak by se již chystalo
   všechno "smetí" v okolí, aby bylo ukryto do náspů, předělujících krajinu
- na podzim má být v Pardubicích "Dopravní konference" a pan Kolovratník slíbil, že tuto otázku zařadí jako jeden z bodů programu
   tzn. že pokud toto bude splněno, tak bude SŽDC přinuceno "otevřeně přiznat barvu" jak to je, a nebo začít jednat ...                    Martin Havelka

18.03.2018 Jihozápadní obchvat Pardubic se dostal do kolize se zájmy armády
Armáda by se ráda vrátila do opuštěných hangárů na letišti Pardubice a svoji působnost zde rozšířila.
Je to ale v kolizi se zamýšlenou trasou "Jihozápadního obchvatu Pardubic"
Článek naleznete Zde

18.03.2018 Ještě něco k "Přístavu Pardubice"
Na rozdíl od "výpočtů rentability", postavených na základě "přání politiků" je zde jedna zcela konkrétní informace o využití "Labské cesty" v praxi.
Lidé z regionu jistě znají rozsáhlý přístav na vykládku uhlí ve Chvaleticích, který byl svého času vybaven dvěma velkými vykladači na sypký
materiál, a propojen s elektrárnou dlouhou trasou pásových dopravníků.
Něco vody v Labi uteklo a praxe ukazuje, že nejrentabilnější a nejspolehlivější doprava uhlí do elektrárny je po železnici.
V tomto "světle" bych opravdu rád viděl ekonomické odůvodnění protažení splavnosti Labe až do Pardubic a vybudování nového přístavu.
A to nemluvím o kanálu do Odry a pod ...
Článek o dopravě uhlí do Chvaletic naleznete Zde.                                                               Martin Havelka

11.03.2018 Bylo zahájeno další územní řízení na rekostrukci tratě
''Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice-Chrudim' 3. stávba _ zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová''.
Oblasti od Pardubic na jih se to v podstatě týká jen rekonstrukce části zabezpečovacího zařízení na stávající trati Pardubice-Chrudim
Celý text oznámení, včetně seznamu dotčených částí, naleznete Zde

03.03.2018 Tentokrát něco o místní trati v Chrudimi a její vazbě na "Ostřešanskou spojku"
Z Chrudimi vede jednokolejná traťdo Heřmanova Městce", na níž nic nejezdí. Ovšem střetávají se zde různé zájmy, které jsou protichůdné.
Stručně v bodech:
- Od roku 2010 zde nejezdí žádná osobní doprava. Prý zde jednou za 1/2 roku projede drezína a trať zkontroluje
- Obnovit lokálku se chystal "odborář" Dušek, ale nějak to nedotáhl
- Trať by měla sloužit jako záložní trať ze skladu pohoných hmot v Kostelci u Heřmanova Městce, ale není jasné, zda o to je zájem.
- Trať chtěli prodat, ale poslední záměry "Ostřešanské spojky" počítají s jejím částečným využitím - tak to není zatím možné
- Chrudim, zde chce vybudovat část obchvatu, ale to by znamenalo mimoúrovňové křížení této trati a značný nárůst ceny řešení - nejraději by trať zrušili
Sečteno a podtrženo:
- Nikdo neví co s tím (v odborné hantýrce IT se tomu říká "DeadLock")
- Zde se ukazuje další (skrytý) náklad současného řešení "Ostřešanské spojky" - a pochubuji, že zakalkulovaný do již nerentabilníno projektu
Počíst si můžete Zde                                                                                                          Martin Havelka

03.03.2018 Dostal jsem mailem ...
Nedokáži u všech zníněných osob ověřit pravdivost. Nicméně alespoň část pravdivá je. Tak předkládám, jak dorazilo.
Je na každém, aby si udělal vlastní názor:                                                                             Martin Havelka
......................................................................................................................................................................................................................
Francouzský prezident Macron, Německá kancléřka Angela Merkelová, Rakouský kancléř Sebastian Kern, Britská premiérka Theresa May,
Italský premiér Paolo Gentiloni,. Holandský Mark Rutte, Švédský Stefan Löfven, Lucemburský Xavier Bettel, Skotská Nicola Sturgeonová
a předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker .... ani jeden z nich nemá děti.
Jak jsou tito lidé zainteresováni na předání svého dědictví další generaci a budoucnosti Evropy?
03.03.2018 Trochu jiný pohled na Pardubice.
Na Webu "Stream.cz" je reportáž, která pozitivně hodnotí změny v "Přednádraží" a na "Třídě Míru".
Reportáž se nezabývá dopravním, ale především architektonickým řešením a poukazuje na rozdíly řešení  dříve a nyní.
Třeba jen taková "banálnost" jako je nápis nad restaurací. Rozhodně příjemné a v porovnání s podobným řešením v Chebu
jednoznačně pozitivní. Můžete zhlédnout Zde


22.2.2018   A alespoň trochu něco pozitivního ...
     1) První letošní hříbě ve Slatiňanech ... Zde
     2) Zachráněná kočka ... Zde a Zde


22.02.2018 Zdržení stavby dálnice u Litomyšle:
   Opravdu nevím, co si o tom myslet. (článek Zde)
   1) Úřady tvrdily, že když se bude něco měnit, vyvolá to zdržení (vcelku pochopitelné)
   2) Zastupiteleé (sice těsně) odsouhlasili, že změnu nepožadují, aby se nic nezdrželo
3) A najednou se ukáže, že se vlastně nic nezdrželo, protože nejsou připravené podklady ...
......................................................................................................................................................
Skoro to vypadá, že se úřadům výmluvy na "blokace" hodí, aby získaly více času, a neukázalo se že vlastně nemají přípravu ...
Co se týká stromů - hluku moc nezabrámí, ale zlepší pohled na krajinu a částečně odfiltrují prach ... zejména s tím vzhledem krajiny
je problém a nikdo se tím moc nezabývá ... tedy opravdu ...

22.02.2018 Na iDnes se je možné dočíst o velkých plánech místních politiků:
   " ... lodní, letecká, železniční a silniční doprava, vše spojené na jednom velkém překladišti nedaleko Svítkova ..." Článek Zde
   Nojo, ale:
   1) Je to přání politiků a nikde není uvedena poptávka po takovém uzlu - a už vůbec jsem nikde nedohledal žádnou
                   kalulaci rentability (bisiness-case) - a to včetně splavnění a údržby vodní cesty
     Přesně toto je moment, kdy by měli "rozhodující činitelé" nést nějakou osobní finanční odpovědnost ... a to i v době,
     kdy už případně nejsou v politice              
2) Zmíněné vizualizace, případně plány nejsou přiloženy - asi aby veřejnost a dotčení občané byli postaveni až před "hotovou věc"
     Osobně myslím, že to je ze strany investorů pochopitelné, nicméně to je současně jeden z důvodů, proč jsou často blokovány stavby
     místními obyvateli - prostě jim to je jen oznámeno, jak "jim to tam páni nahoře změní" ... a tak se "upevňují zákony" ... vyvlastnění a pod ...
3) A jedna otázka - co třeba překladiště uhlí ve Chvaleticích? Jsou tam dosti velké stavby - využívá se to vůbec nějak efektivně?
4) A další otázka - jak je to s výhledem stavu vod na této řece - ČR v poslední době docela "schne". Takováto změna přece není na pár let,
     či volebních období.
5) Když byla diskuse s projektanty "Ostřešanské spojky" o možném alternativním řešení úvratě (smyčkou u Rosic), tak prý právě tento záměr
    blokuje pozemky... (pro mnohem jednodušší a jistě i lacinější řešení této úvratě - laický pohled)
6) Nestálo by za úvahu nejprve dotáhnout obchvaty Pardubic a pak teprve chystat zahuštění dopravy?                       Martin Havelka

18.02.2018
   1) Maťák nechají odbahnit ... Zde
   2)  Trochu to vypadá jako "Kocourkov". Ale udržení stromů kolem silnic osobně vítám ... Zde
   3) Oprava ulic v historickém centru Pardubic ... Zde                                                            Martin Havelka

18.2.2018   Tři články, kde zůstává rozum stát ...
     1) Kanaďani chtějí změnit hymnu? ... Zde
     2) Něco o kriminalitě v Německu ... Zde
     3) Že by přestaly platit zákony a legalizovalo se mnohoženství? ... Zde
18.2.2018   Dosti netypický pohled na dění kolem EU
     V článku v Parlamentních listech je nezvykle přímočarý souhrn informací kolem dění
     v zákulisí EU a dění kolem imigrační krize.
     Počíst si můžete Zde
4.2.2018   Demografický vývoj a jiné statistiky
   Hojně se vyskytují informace o demografickém vývoji, že nebude mít důchodce kdo živit a pod.
   Současně je prezentováno, jak imigranti "doplní" produktivní populaci v Evropě.
   Podíval jsem se na WEB, co tomu říkají oficiální statistiky z většího nadhledu a snažil se vyhnout textům z (pro mne) neznámých zdrojů.
   Zde je pár čísel s odkazy na zdroje:
1) Prospekt o světové populaci od UN. V této tabulce je seznam 10-ti zemí s nejvyšší a 10 zemí s nejnižší porodností:
     Celková zpráva UN je Zde  Za pozornost stojí zejména tabulka č. 10
2) Odhad vývoje porodnosti v tisících
Location 2000 - 2005 2005 - 2010 2010 - 2015 2015 - 2020 2020 - 2025 2025 - 2030
 Africa 37,9 37,0 35,9 33,6 31,6 29,9
 Europe 10,1 10,8 10,8 10,5 10,0 9,6
  Czechia 9,1 10,8 10,4 10,1 9,5 8,9
   Velmi pěkně si je možné nastavit požadovaný report (zdroj UN) Zde
3) Jeden článek, o němž si musí udělat obrázek každý sám Zde
4) Jak vypadalo koloniální rozdělení Afriky:

5)  Podíl HIV v jednotlivých regionech ... zdroj Zde (lze zde vyfiltrovat mnoho zajímavých informací)
       Martin Havelka

31.01.2018   Výsledek volby prezidenta trochu netradičně
Václav Klaus ml. komentuje výsledek voleb z různých úhlů. Rozhodně to je zajímavé čtení.
Článek naleznete Zde
27.01.2018   Výsledky druhého kola volby prezidenta republiky v Ostřešanech
Zdroj: "www.volby.cz"
Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
1. kolo 2. kolo
číslo příjmení, jméno, tituly hlasy % hlasy %
7 Zeman Miloš Ing. Občan SPO 203 35,30 294 49,24
9 Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c. Občan BEZPP 157 27,30 303 50,75


13.01.2018   Výsledky prvního kola volby prezidenta republiky v Ostřešanech
Zdroj: "www.volby.cz"
Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
1. kolo
číslo příjmení, jméno, tituly hlasy %
1 Topolánek Mirek Ing. Senátoři BEZPP 26 4,52
2 Horáček Michal Mgr. Ph.D. Občan BEZPP 72 12,52
3 Fischer Pavel Mgr. Senátoři BEZPP 46 8,00
4 Hynek Jiří RNDr. Poslanci REAL 10 1,73
5 Hannig Petr Mgr. Poslanci Rozumní 4 0,69
6 Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c. Poslanci ODA 1 0,17
7 Zeman Miloš Ing. Občan SPO 203 35,30
8 Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. Senátoři BEZPP 56 9,73
9 Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c. Občan BEZPP 157 27,30

01.01.2018   Kolik bude Muslimů v Evropě ... zdroj v článku Zde
 
Odhad v roce 2016 Odhad v roce 2050 % populace v roce 2050
Optimistický scénář 25,8 milionu 35,8 milionu 7,4%
Střední scénář 57,9 milionů 11,2%
Pesimistický scénář 75,6 milionu 14,0%

Podíl Muslimů v jednotlivých zemích v roce 2050 při "pesimistickém scénáři"
Švédsko 30,6%
Kypr 28,3 %
Rakousko 19,7%
Německo 19,7%
Belgie 18,2%
Francie 18,0%
Norsko 17 %
Velká Británie 16,7%
Holandsko 15,2%
Finsko 15,0%
Itálie 14,1 %
 
01.01.2018   Děkujeme všem za podporu a přejeme pěkný a úspěšný Nový rok

28.12.2017   Martin Schulz:
   - Žádná diskuse, ven ze sálu! Dokázal vydat na půdě Evropského parlamentu nařízení, kterým nezvratně vyloučil z jednání
      svého řeckého kolegu. Článek Zde
   -  Také jasně řekl, že by chtěl z EU udělat federaci. Pokud se to některým členům společenství nelíbí, můžou být z EU vykopnuti.
      Článek například Zde   
O koho jde:

Narozen v roce 1955. Maturitu neudělal, stal se z něho alkoholik
Později se vyučil knihkupcem, vystřídal žadu povolání až stanul v čele parlamentu EU.
Je skvěle jazykově vybaven. Nyní předsedou SPD v Německu.
28.12.2017   Ekonom Pavel Kohout k současné situaci (stručně v bodech)
   1) Minulá vláda zadlužovala naši zemi i v době, kdy se podle všech uznávaných ekonomických teorií měl splácet dluh
   2) Vyšší mzdy bez vyšší produktivity budou vždy znamenat vyšší inflaci (reakce na tlak odborů)
   3) Mněnové intervence v první řadě neměly být nikdy zavedeny, byla to nákladná a hloupá chyba.
   4) Schválení tzv. Evropského pilíře sociálních práv ve Stockholmu 13. září 2017. Právo na všechny výhody a vymoženosti,
                      ovšem bez uvedení, kdo za ně zaplatí.
5) Až vás někdo bude děsit vícerychlostní Evropou, můžete v klidu odpovědět: „My jsme v tom rychlejším pruhu a pokud se Německo,
    Francie nebo Itálie chtějí uregulovat a udanit až do úplné nehybnosti, ať si to dělají bez nás.
6) Do klubu předlužených zvaného eurozóna pochopitelně nemá smysl vůbec vstupovat.
7) Evropští socialisté všech barev pochopitelně doufají, že „noví Evropané“ posílí jejich voličskou základnu.
    Zkušenosti ukazují, že imigranti z Afriky a muslimského světa skutečně většinou volí velmi výrazně levicově, na rozdíl
    například od Indů nebo imigrantů z východní Evropy, kteří jsou tradičně spíše pravicoví.
8) Můžete vzít jed na to, že Brusel bude dělat všechny možné naschvály, aby to Britům pořádně osladil.
9) Je třeba zlepšit proces vydávání stavebního povolení, činnost obchodních soudů v oblasti vymahatelnosti práva,
     podmínky pro zakládání podniků, ochranu minoritních investorů a zjednodušit placení daní.
Celý článek je k přečtení Zde
22.12.2017
   1) Nejbezpečnější silnice jsou prý v Hradci a Pardubicích ... článek Zde
   2) Nový letištní terminál v Pardubicích zahájil zkušební provoz ... článek Zde
   3) Pardubický Dopravní podnik chystá nový způsob platby, kdy jedna karta bude platná na městskou dopravu
                  i příměstskou dopravu vlaky i autobusy ... článek Zde

22.12.2017
   Foxconn doveze pracovníky z Mongolska
 
 1) Nějak se "spolupráce s Foxconnem" dostává někam jinam, než si zástupci státní moci přáli (nebo alespoň prezentovali)
       Z pohledu majitele firmy to je docela pochopitelné. Z pohledu zastávání zájmů regionu je nenastavení omezení určitý
diletantismus - celý článek Zde
2) Toto je ukázkou jedné závažné věci dneška:
     - Stát dává velkým firmám různé pobídky a ty na jeho území podnikají
     - Ovšem nestanovuje také dostatečné podmínky a limity
     - Takže ve výsledku firmy mají zisk a náklady a negativní dopady nese mnohdy Stát (v tomto případě třeba hygienickou službu,
        dopady nedostatku bydlení a pod.) A to nezmiňuji to, že když pobídka uplyne, tak firma mnohdy přesídlí jinam a v "normálním
        režimu" v dané zemi nepodniká!                                                                                                                    Martin Havelka

14.12.2017
   Dvě věci k imigrační vlně
 
 1) To, že zvládnutí vlny imigrantů má pouze silové řešení (koneckonců je to i podstata ochrany hranic) je sice většině
        lidí intuitivně jasné, ale politici se nechtějí "ušpinit". Koneckonců vychází najevo, že i p. Merkelová od tohoto
        rozhodnutí utekla a nahradila ho "vítací politikou". Následně ale udělala slavnou dohodu s Tureckem a postupně se
   objevují i informace o jiných dohodách s různými skupinami v Libii. EU se v podstatě chová naprosto pokrytecky, protože si
   zaplatí provedení "špinavé práce" v prostoru mimo EU. Určitý souhrn těchto skutečností je v tomto článku Zde
2) Novinářka Tereza Spencrová se nepravidelně vyjadřuje k dění ve světě v článcích "Okno do světa ..."
    Na rozdíl (od mnoha jiných) do problémových oblastí opravdu jezdí, takže přináší informace z "první ruky",
    nicméně často jdoucí "proti proudu". V jednom z článků informuje, že v Sírii moc dobře vědí, kdo se k nám přesunul
    a nejspíše je moc zpět chtít nebudou. Text je Zde  
Pozn.: Některé články na toto téma mají až zarážející nadpisy. Za podstatná bych vzal obsažená fakta.         Martin Havelka

14.12.2017
Ostřešanská spojka - další dostupný článek
Na stránkách ANO se v aktualitách objevil článek o Ostřešanské spojce z dílny p. Kolovratníka.
Přečíst si ho můžete Zde
11.12.2017
Aktuální informace o Ostřešanské spojce
Dne 4. 12. 2017 měl pan Kolovratník jednání s Ing. Miroslavem Bocákem (ředitelem stavební správy východ v rámci SŽDC),
v jehož kompetenci je i oblast „Ostřešanské spojky“. Z jednání vzešlo několik zásadních informací, které nám pan Kolovratník poskytl
a po vzájemné dohodě je tímto zveřejňujeme:
   1) Práce na přepracování „Velké EIA“ pro „Ostřešanskou spojku“jsou zastaveny
   2) Centrální komise ministerstva rozhodla, že provede revizi všech alternativních návrhů.
        - Alokovala peníze na vypracování nové studie alternativ řešení (včetně stávající trasy)
        - Nyní probíhá výběrové řízení na dodavatele této studie možných alternativ
        - V rámci studie alternativ bude zřejmě oslovena i armáda, zda má z důvodu letiště výhrady k „Jesenčanské spojce“
        - Studie alternativ by měla být hotova někdy v březnu/dubnu 2018
        - Poté dojde k dalšímu posouzení a výběru řešení
   3) Projekt „Ostřešanské spojky“ vychází pod akceptovatelnou mírou rentability (jak moc, to zatím není známo)
   4) Pan Kolovratník potvrdil, že stále preferuje trasu tzv. „Jesenčanské spojky“
   5) Práce na „Železničním uzlu Pardubice“ neovlivňují výběr „Ostřešanské spojky“
Tzn., že cca do jara 2018 jsou ve hře i další (zatím blíže nespecifikované) alternativy řešení a dojde k novému rozhodování o preferované trase.
10.12.2017
Další příklad „NeKomunikace“ s obyvateli.
Neznám místní poměry v České třebové, ani si nedovoluji posuzovat technické věci kolem hlukové studie (tedy doufám, že to nepojali
amatérsky jako v případě „malé EIA“ u Ostřešanské spojky)
Co v článku povařuji za podstatné je forma komunikace s těmi, kterých se to dotkne.
Stručně shrnuto:
-    V květnu 2017 seznámili zástupci SŽDC místní Radní se „základními parametry“ (je otázkou, co to vše zahrnovalo – nejspíše
      ne to, co dnes budí nevoli)
-    V říjnu 2017 chtěli představit řešení veřejnosti, ale jsou zde ještě změny – tak se to odkládá až to bude hotové
-    Představení veřejnosti má proběhnout až v prvním čtvrtletí roku 1018 – takže třeba i v březnu
Ale podstata věci – budou prezentovat již HOTOVÝ projekt a v podstatě s tím místní obyvatele jen SEZNAMOVAT.
Naslouchání názorů místních obyvatel se asi moc neplánuje.
Na druhou stranu naprosto chápu projektanty, že dostanou zadání, splní ho a pak jsou hromady dodatků. To je jistě velmi demotivující.
Problém je jednoznačně na straně zadavatelů, koordinátorů a politiků. Celý článek je Zde              Martin Havelka
10.12.2017
Ostřešanská spojka ztratila další argument, jímž bylo operováno
Foxconn začal couvat z velkolepých plánů "Smart City"
Nepochybuji o tom, že to mnozí odůvodní pozastavenou přípravou Ostřešanské spojky.
Akorát by si měli pořádně přečíst článek, jak to Foxconn nezávazně formuloval již v textu tzv. Memoranda.
A jak již bylo na těchto stránkách uvedeno 21.4., tak Ostřešanská spojka byla požadována až na X-tém místě.
Foxconn tíží především silniční dostupnost.
Celý článek naleznete Zde                                                                        Martin Havelka
04.12.2017
Co vše brzdí rozvoj železniční dopravy
Poměrně zajímavý článek, kde je i zmínka o "Ostřešanské spojce" je Zde
Jen nevím, jak je to myšleno s výstavbou nových tratí. Rekonstrukce - to jistě. Ale co se týká hustoty tratí - zde máme velký odkaz z dob
Rakouska - Uherska a zatím se spíše rušilo.                                                Martin Havelka

04.12.2017
Dne 22.11.2017 se sešly rady Pardubického a Královehradeckého kraje
Pan Kortyš zde mimo jiné prohlásil:
„Co se týká zdvojkolejnění trati mezi Hradcem Králové a Pardubicemi, vybídl jsem Královéhradecký kraj k vyřešení sporné zastávky
a aleje Kaštanky, která v tuto chvíli brzdí provedení investice.
My za Pardubický kraj zase musíme zapracovat na dořešení ostřešanské/jesenčanské spojky
,“
Celý dokument je dostupný Zde
04.12.2017
Dne 8.11.2017 bylo vydáno platné územní rozhodnutí na "Modernizace železničního uzlu Pardubice"
V rozsáhlém textu jsou dvě zajímavé pasáže:
1) Šířkové uspořádání komunikací pro chodce musí odpovídat výhledovému zatížení na 20 let (viz. 4.4.5 platné ČSN 73 6110).
    Upozorňujeme zejména na řešení komunikací v rámci připojení nástupiště tzv. Ostřešanské spojky, kdy s ohledem na předpokládané
    nárůsty intenzit chodců ve špičkových hodinách musí dojít k rozšíření stávajícího podchodu propojujícího ulice Rokycanova a Sladkovského.
2)  Po výstavbě Ostřešanské spojky bude nástupiště 1a sloužit zejména pro končící vlaky ze směru Hradec Králové, které jsou
      vedeny jednotkou řady 440.
     Požadujeme prodloužení zastřešení nástupiště 1a na maximální možnou délku tak, aby při jízdě jednotky ř. 440 na systém ETCS
     bylo zajištěno stání celé jednotky u zastřešeného nástupiště. Délka jednotky je 79,4 metrů.
Z čehož jsou zřejmé 2 věci:
1)  Dělá to dojem, že "Ostřešanskou spojku" postupně legalizují "salámovou metodou" ...
2)  Rozšíření podchodu pod tratí k bývalé Mototechně bude další skrytý náklad této stavby
Celý text je dostupný Zde  Na konci dokumentu je mapka, kde je označena vlečka k Tesle jako "směr Chrudim - výhled"
A z dokumentu EIA je zřejmé, že se vše vyřešilo na úrovni "Malé EIA" - k celé stavbě tedy nebyly žádné připomínky. K vidění Zde

26.11.2017   Že by konec automobilek ve stávající podobě?
   Bob Lutz, člověk, který předpověděl nástup elektromobilů nyní předpovídá, že do 20 let by měl být konec
   automobilkám, a na ně navázané infrastruktuře, v podobě jak ji známe doposud.
   Celý článek je k přečtení Zde
   Otázkou je, co by to udělalo s průmyslem v Česku, který je s touto výrobou velmi provázaný ...
26.11.2017   SUDOP a Ostřešanská spojka
Je zajímavé, že ani v seznamu "rozpracovaných projektů" se SUDOP k "Ostřešanské spojce" nijak nehlásí.
Na jeho stránkách je k tomuto tématu "ticho po pěšině" ... a to většinu technických údajů máme právě z tohoto zdroje ..
26.11.2017   Jihovýchodní obchvat Pardubic
   SUDOP má tuto stavbu zahrnutou ve svých projektech, na kterých dělal.
   Silnice je zde koncipována jako "dvoupruhová, směrově nerozdělená komunikace s návrhovou rychlostí 80 km/h
   a počítá s protihlukovými opatřeními". Detaily na stránkách SUDOPu jsou Zde
23.11.2017
„Kolik vody se u Ostřešan vyleje ze zářezu při přívalovém dešti“?  (malé cvičení s kalkulačkou)
Výsledek: V ústí zářezu (nad silnicí Ostřešany-Dražkovice) by se mělo každou vteřinu vyvalit cca
0,94 m3 vody
Pro přiblížení jde o více vody, jak je průtok Metuje v Maršově:

Pro Ty, které baví číst, jak jsem došel k tomuto číslu:
1)    Většina vod má být odváděna směrem k Chrudimce – tedy směrem do Ostřešan
2)    Počítejme nejvyšší variantu trati (viz schéma z 18.11, bod 2)), s cca 1 km zářezu a 1 km náspu, oboje vyspádované
        směrem k Ostřešanům
3)    Voda má být odváděna dvěma žlaby z „příkopových tvárnic TZZ-3“, do nichž se vejde cca 0,44 m3 vody na délkový
        metr – detailní výkres betonové tvarovky je Zde
4)    V případě nedostatečné kapacity žlabů se v 1. km náspu může voda rozlévat do okolí, ve 2. km zářezu již voda musí
        vytéct v konci zářezu – ve výpočtu doteče voda až do zářezu
5)    Zářez končí v úrovni „Zastávky Ostřešany“, tzn. nad silnicí Ostřešany-Dražkovice a výše, než jsou pozemky okolních domů
6)    Typový návrh zářezu/náspu je cca 45m široký, ale mění se v závislosti na terénu. Pro výpočet je vzata stálá šíře 25m
7)    Výpočet nezahrnuje dynamické jevy – „přílivová vlna“na počátku zaplnění odtokových žlabů apod. Výpočet pracuje pouze
        s ustáleným stavem „přítoku“ (deště) a „odtoku“ (výtok ze zářezu)
8)    Definice „přívalového deště“ jsou nejednotné, ale přibližně se shodují na tom, že jde o cca 20-80 mm srážek za hodinu.
       Jde tedy o 0,02 až 0,08 m3 vodyza každou hodinu na m2. (a to ještě existuje definice „Průtrž mračen“)
        Pro výpočet byla vzata horní hodnota – tedy 0,08 m3/hod
9)    Část vody se vždy vsákne do terénu – pro výpočet je tato „ztráta“ kalkulována 15%
Výpočet:
- Celková půdorysná plocha náspu a zářezu dohromady je: 50.000 m2 (2000 x 25)
- Na tuto plochu naprší za hodinu: 4000 m3 (50000 x 0,08) – což je krychle o hraně cca 15 m
- Z tohoto množství se 15% vsákne a za hodinu odteče: 3400 m3 (4000 x 0,85)
- Každou vteřinu by se tedy mělo v ústí zářezu vyvalit: 0,94 m3 vody (3400 / 3600)                                               Martin Havelka

23.11.2017
   Jak se "vydělávají" peníze
   
Karel Hron z ANO v podstatě zneužil své pozice v představenstvu "Služeb Města" a přeprodáním pozemku vydělal cca 4 mil.
   S ohledem na to, že primátor Martin Charvát nedovolil opozici kontrolovat dění v "Městských firmách" a členů představenstva
    "Služeb Města" je více, nejde o "selhání jednotlivce" ale jednoznačně o problém systému.
Dočíst se o tom můžete na více místech, třeba Zde nebo Zde.
Ale grafika je asi nejvýstižnější:


Doufejme, že se ANO svých problematických členů urychleně zbaví a věc bude řádně prošetřena.                         Martin Havelka
21.11.2017
  Stavební povolení
  Na webu se je možné dočíst: " ... V Česku tak sesbírání všech razítek a povolení potřebných ke stavbě trvá celkem 247 dní ...".
  A že se to musí změnit - nejlépe úpravou zákonů.
  Trošku jsem zapátral v paměti vlastních zkušeností a vypadly dvě vzpomínky:
   1) V prokouřené kanceláři sedí dvě dámy, jeden pán a popíjí kávu.. Požaduji dokumenty, které již dávno měly být hotové.
        Prý tam kolegyně není, tak si mám přijít jindy. (byly úřední hodiny)
        Teprve když jsem se začal shánět po jejich zástupu, řekl onen pán otrávěně: "Tak se mu po tom podívejte..." a odešel.
        Úřednice otráveně vzala jednu z cca 5 složek na jinak prázdné polici a dala mi ji ...
   2) Požaduji uzavření stavebního řízení, neb mám již všechna požadovaná razítka. Je začátek prázdnin, start dovolených.
        Úřednice pátrá v kalendáři, zda to stihne do své dovolené. Nakonec mi vítězoslavně zaškrtne "další chybějící razítko" a má přes
        prázdniny zase pokoj.
Toto jsou reálné zářitky s lidmi, kteří na tom úřadě možná ještě sedí.
Není třeba vždy měnit zákony, ale udělat pořádek na úřadech by bylo pro lidi lepší. To nové zákony nevyřeší.
Byť to je jistě pracnější a nejsou z toho takové "politické body"                                                                                 Martin Havelka
21.11.2017
Jihovýchodní obchvat Pardubic
Oficiální dokument ŘSD z ledna 2017 je možné vidět Zde
18.11.2017
Ostřešanská spojka - plánováný způsob překonání kopce.
Jedna z klíčových (a nejproblémovějších) částí tohoto projektu je překonání Mikulovického kopce, který je vysoký 276 m n.m.
Pozn. Pro porovnání - Kunětická hora má 307 m n.m. - tedy o pouhých 31m více
Soustředil jsem se na oblast mezi Ostřešanami a Chrudimí (cca 4,2 km) a na několika schématech znázornil,
jaký je předpoklad překonání této "náhorní roviny".
1) Nejprve jak vypadá profil terénu s vyznačenými místy, kde bude třeba udělat mimoúrovňové křížení (celkem 7 mostů jen na těchto 4,2 km trati)

2) Zde je zakreslena (projektantem preferovaná) trasa, která vede cca 1,15 km v zářezu a dále na náspu (násep na "kopci")

3) Trasa, která vede z větší části v zářezu, ale nad hladinou spodní vody

4) Trasa nejvíce zaříznutá, která se částečně dostává pod hladinu spodních vod

18.11.2017
  Lithium v Čechách
 
Naprosto si netroufám posoudit, zda text "Memoranda o těžbě Lithia" je zavazující a arbitrážně vymahatelné, či ne.
  Ale rozhodně je zajímavé si přečíst technická fakta, kolik toho zde máme v poměru se světem, proč je mnohé snáze dostupné,
  jak se to bude těžit a pod. Článek, orientovaný na technická a ekonomická fakta, naleznete Zde

17.11.2017
  Janoušek se za mříže asi už nevrátí ...
  V podstatě se to dalo očekávat. Jistě má zásobu peněz
   a na mnohé mnoho ví .... Zde  ... komu z nás by  to  takto prošlo?

17.11.2017
Za vše dobré, co je na světě, vděčíme přírodním vědcům a technikům.
Za vše špatné, co je na světe, můžeme proklínat filosofy, kněží a politiky.
Velmi zajímavá myšlenka, s níž se ztotožňuji. Nejsem autorem, je to převzato z "Neviditelného psa" pana Neffa.
Originál je Zde
Lze polemizovat o určitých výjimkách a detailech, ale v obecné rovině to určitě platí.                                       Martin Havelka

17.11.2017
Další příklad "Vrchnostenské arogance"!!!
V Třebechovicích pod Orebem chtějí postavit další kolej.
S nikým nic neprojednávali a starostu si "pozvali na kobereček do Prahy", kde ho postavili před hotovou věc.
Rozhodnuto zhora z Prahy a "šmitec". (nikdo se s náma "na venkově" přece nebude vybavovat, my tam nebydlíme) detail Zde
....................................................................................................................................................................................
Velmi podobný scénář, který proběhl v Ostřešanech!!! Zde rozhodla "ODBORNÁ MINISTERSKÁ KOMIS"
(samozřejmě v Praze) A velmi pochybuji, že někdo z nich zvedl zadek a jel se na tu "čáru na mapě" podívat v reálu.
A vše nasvědčuje tomu, že je ani vrstevnice na mapě nezajímaly, nebo možná netuší co to je.                          Martin Havelka

12.11.2017
    Rodák z Ostřešan
   
Dle Wikipedie se dne 26.února 1929 narodil prof. JUDr. Zdeněk Jičínský, DrSc.
    Detaily naleznete Zde
 

05.11.2017
    Dotace
   
Při dohledávání dokumentů jsem narazil na 3 Smlouvy, kterými v letech 2015, 2016 a 2017 získaly
    Ostřešany dotace na úpravu veřejných prostor.
    Texty Smluv jsou k vidění Zde, Zde a Zde                                    Martin Havelka

05.11.2017
   V Dánsku členka vlády utíkala před azylanty Zde
   A k tomu jedna informace - doporučení k cenzuře? ... Zde
   A zajímavá pasáž ve článku, jak část imigrantů doplouvá k pobřeží. Prostě opustí loď dříve, než dostane povolení
   ke vplutí do přístavu a zbytek doplují "na divoko" na gumových člunech ... Zde
A další část migrantů vozí "neziskovky" přímo od břehů Afriky.
V článku je video, které monitoruje konkrétní lodě neziskovek ... Zde

31.10.2017
  Dost podivné metody hlasování v dnešní době (z pohledu řadového občana).
  Velmi často se člověk dočte, jak se o něčem opakovaně hlasovalo tak dlouho, než se to odhlasovalo,
  jak si předkladatel (nebo "nějací mocní") přejí. Je možné, že další hlasování je o nepatrně pozměněném textu,
  ale to nemění nic na podstatě opakování, až do kýženého výsledku.
Jako příklad je možné uvést hlasování o trase přes Červeňák (příspěvek níže), nebo (s mnohem většími dopady) "Lisabonská smlouva".
Otevírá se otázka, co by se stalo, kdyby se po takovémto odhlasování hlasovalo znova s negativním výsledkem!?
Rušilo by to předchozí souhlas? Logické to je ne?                                                    Martin Havelka

31.10.2017
  Propojka přes "Červeňák" ... bývalým vojenským prostorem.
  V krátkém čase po sobě vyšly dva články na toto téma a byla odsouhlasena změna územního plánu.
  V této věci plně souhlasím s Karlem Haasem, že zde časem vzniknou dvě paralelní spojnice.
  Nejrozumnější by bylo urychlit výstavbu Jihovýchodního obchvatu. Jak je možné vidět na jedné z
variantních tras Zde, tento obchvat by dokázal  plnit funkci obchvatu i potřebné spojnice.
A navíc zde je vidět, jak blízko  od sebe by byly obě silnice.
Bohužel to směřuje spíše cestou "rychlého efektu" než nastavením a sledováním nějaké koncepce.
Oba články si je možné přečíst Zde a Zde                                              Martin Havelka

30.10.2017
  Každý den ubývá 25 ha orné půdy!
  Počtěte si Zde
  Jednoznačně to váže na všechny projekty na "zelené louce". Místo revitalizací existujících prostor stavíme
  na dosud nedotčené půdě. Jen v Pardubicích máme několik opravdu "pěkných lokalit", jako jsou například:
- bývalý Lihovar
- areál Prokopky
- stará Tesla (sice ideální místo pro rozvoj nemocnice, ale radní se to pokoušejí prodat) a pod ..

30.10.2017
Dnes jsme měli schůzku s p. Kolovratníkem (poslanec za Pardubice) na téma "Ostřešanská spojka".
Cílem bylo zjistit aktuální stav přípravy stavby, protože všechny viditelné aktivity kolem této stavby "usnuly".
Na schůzku jsme si připravili několik otázek, které měly být předmětem jednání:
.............................................................................................................................................................................................
1.     Aktuální stav příprav projektu - pracuje se na  „Jesenčanské spojce, která byla prezentována jako možná alternativa?
       Dle našich informací se armády doposud nikdo neptal,
zda je tato varianta pro letiště průchozí. Pracuje se na této verzi?
2.   Když bude projekt „Jesenčanská spojka“ průchozí – začnou se předělávat ZUR a územní plány?
3.   Co když projekt „Jesenčanská spojka“ průchozí nebude? Bude se opět protlačovat varianta náspů přes krajinu?
4.   Zvažuje se ještě nějaká jiná alternativa?
5.   Jak to vypadá s rentabilitou stávajícího návrhu „Ostřešanské spojky“? Dle našich informací jde o zcela nerentabilní stavbu.
      Ani to není překážka k pokračování v pracích na této trase?
6.   EIA na Ostřešany – ministerstvem byl projekt vrácen k dopracování pracuje se nyní na tom? Už to je několik měsíců na straně projektanta.
7.   Pan Kortyš zmiňoval, že budou do konce září připraveny jakési vizualizace – zatím jsem vůbec nic nedohledal – bylo to dotaženo?
       A jsou vizualizace  někde přístupné?

8.   Kdy cca budou nějaké další/nové výstupy tohoto projektu k disposici?
............................................................................................................................................................................................
Z jednání vzešlo následující:
1)  P. Kolovratník nemá aktuální informace, protože se teď naplno věnoval volební kampani
2)  Jsme dohodnuti na schůzce cca za měsíc, do kdy p. Kolovratník zjistí 
(dle dotazů) aktuální informace
3)  Z jednání však vzešly (zatím jen zcela orientační) informace:
- Alternativa "Jesenčanská spojka" předběžně nevychází jako rentabilní projekt
- Odpověď pana Kolovratníka na "Chatu v Pardubickém Deníku"  neznamenala, že se pracuje jen na "Ostřešanské spojce"
- P. Kolovratník neměl informace:
~ že dle projektantů nelze trať hlouběji zaříznout do Mikulovického kopce a tím snížit násep, proto to v "Chatu" viděl jako alternativu
          ~ neznal historii umístění plánované trati, kdy trasa "Ostřešanské spojky" vznikla jako náhradu za původní  "Medlešickou spojku"
              a proč je nyní trasa "Medlešické spojky" již nepoužitelná z důvodů nové zástavby
          ~ neměl informaci, že tímto direktivním krokem přišly Ostřešany o část rozvojových lokalit
- Aktuálně jsou tedy ve hře 3 možnosti:
          ~ Ostřešanská spojka - trasa by zůstala beze změn (je otázkou, jak je tady spočtena rentabilita)
          ~ Jesenčanská spojka - zatím otevřené
          ~ Nulová varianta - tzn. nestavět nic. Pak ale asi ani nedojde ke změně územního plánu a tento "Damoklův meč",
              tedy vedení trati v těsné blízkosti Ostřešan, bude stále v budoucnosti hrozit, včetně dlouhodobé stavební  blokace blízkých pozemků
- Krátce z naši strany padla ještě jedna alternativa, ale s ohledem na její "syrovost" ji zatím nebudeme uvádět
Více tedy uvidíme za měsíc. Sledujte náš web, budeme zde o vývoji situace  informovat.
22.10.2017
Jak jsme budovali železniční koridory ....
Výsledkem je, že cesta z Vídně do Berlína je časově kratší mimo naše území než po našich koridorech.
Vypadá to, že to je výsledkem "budování" u nás, ale i v Německu. Je třeba si přečíst 2 články a udělat průnik informací.
O problémech u nás Zde ... průměrná rychlost mezi Břeclaví a Děčínem je pod 100 km/hod
O problémech v Německu Zde ... ovšem
z Bad Schandau do Berlína maximální rychlosti 90 km/hod
Někde nám tu vázne mezinárodní spolupráce
21.10.2017
  Dnešní podvečer (21.10)  jsou pochopitelně v centru pozornosti výsledky voleb.
  ALE souběžně proběhla velmi závažná záležitost na úrovni EU.
  Konečně se dohodli, že s novou azylovou politiku EU musí souhlasit všech 27 členských států.
  Jednání by měla být uzavřena do června 2018. Více Zde

21.10.2017
  Z jiného soudku - téma "obchvaty" - uvidíme, jak se nyní bude dařit dotáhnout rozpracované....
   "SeveroVýchodní obchvat" - probíhají výkupy pozemků - blokuje  to
(mimo jiné) i p. Holeček, kterému  dodatečně
            legalizovali načerno postavenou vilu. Což ovšem není velké překvapení. Dá se očekávat, že ve hře bude
             i existence hřiště poblíž této vily. Bude zajímavé, jaký bude jeho osud.
                           Mapa trasy Zde
                           Článek na toto téma Zde
                 "JihoZápadní obchvat" - je rámcová představa o trase, řeší se detaily. Pozitivní je konstatování, že to "ekonomicky vychází".
                           Doufejme, že se na to bude hledět i u jiných staveb a způsob výpočtů nebude "ohýbán" dle politických přání
                           Orientační trasa Zde
                           Článek na toto téma Zde
                 "JihoVýchodní obchvat" - trasa je snad jasná, pokud se povede, jistě to velmi odlehčí obcím na jihu Pardubic, kudy dnes doprava směřuje
                           Orientační trasa Zde
                           Článek na toto téma Zde

21.10.2017
Výsledky voleb 2017 - porovnání "Ostřešany" a "Pardubický kraj"


19.10.2017
Na "Pardubickém Deníku" včera proběhla diskuse s p. Kolovratníkem a jeho dopověď na dotaz "Ostřešanská spojka"
je velmi znepokojující. Přesný text odpovědi zní:
   
    Ostřešanská spojka - je OSTUDA, že ji nemáme. Bohužel SŽDC podcenilo otevřené jednání s lidmi v terénu a obec
        Ostřešany se bouří. Hledáme lepší řešení (snížit násep a neobtěžovat obec hlukem). Bude se žádat o povolen í EIA.
        Pokud byste chtěl vědět víc - jem k dispozici každé pondělí ve své poslanecké kanceláři na tř. Míru.
Vypadá to jako by chtěli pokračovat v současné trase "Ostřešanské spojky" a pouze udělat nějaké "kosmetické úpravy".
Pokud dojde pouze k "oprášení" stávající trasy, pak to je pro dotčené lidi velké zklamání a falešná očekávání
od pomoci a role p. Kolovratníka
Chci si s ním dát schůzku v jeho kanceláři a zjistit co se dá. Na jeho webu jsem mu poslal "poptávku jeho času". Uvidíme, jak zareaguje.              
Celou diskusi si můžete přečíst Zde                                                                                                  Martin Havelka

14.10.2017
Na "iDnes" se objevil rozhovor s p. Kolovratníkem, kde je část věnována i Ostřešanské spojce.
Přečíst si ho můžete Zde

14.10.2017
Malý souhrn:
    - Oprava EIA, která byla 23.6.2017 vrácena k přepracování - stále nic
    - Možná technická řešení i vizualizace (zmínil p. Kortyš) do konce září - stále nic (minimálně nezveřejněno)
    - Dotaz na armádu, co na Jesenčanskou spojku - stále nic
Aktuální stav je příkrém rozporu s agresivním a direktivním nástupem úřadů v počátku.
Je třeba neusnout. Ona ta "hydra" někde hlavičku vystrčí ...

14.10.2017
   Trochu "neželezniční", ale i tak závažné téma.
   Kdo má zájem a trochu trpělivosti, může shlédnout zajímavé video Zde

   A pak si přečíst tento článek Zde

   V zájmu objektivity je nutné doplnit, že když křesťané dobyli Jeruzalém, tak všechny vyvraždili.
       Do té doby tam pod Islámskou vládou (za "výpalné") mohli žít i křesťané a židé.          Martin Havelka

19.09.2017
Dne 7.9. proběhla v Pardubicích "Dopravní konference".
Mezi mnoha prezentacemi je možné nalézt jednu, která se týká železnic a v ní je k "Ostřešanské spojce" uvedeno:
        Popis záměru:
            Výstavba nové neelektrizované trati mezi žst. Pardubice hl.n. a Chrudim.
        Stav přípravy:
            Byl rozpracován záměr projektu a dokumentace pro územní rozhodnutí..
            Z důvodu neprůchodnosti veřejným projednáním

            v procesu EIA při vedení trati podél Ostřešan byla další příprava stavby prozatím pozastavena.
        Předpokládaná realizace ???
        Předpokládané náklady 2,22 mld. Kč

Celou prezentaci si můžete prohlédnout Zde
Odkaz na WEB konference je Zde
Toto je však jen dílčí vítězství zdravého rozumu. Uvědomme si, že blokování pozemků v
územním plánu je stále platné
a v tomto stavu je jen otázkou času, než se vynoří další Dušek!
Toto není zdaleka konec!

14.09.2017
Prázdniny jsou pryč a nějaká reakce na připomínky k EIA zatím nikde.
Ale dle tvrzení:
„Do konce září chceme možné trasy prověřit. Měla by být k dispozici možná technická řešení i vizualizace,“
 uvedl náměstek Pardubického kraje Michal Kortyš (ODS), který je zodpovědný za dopravu...
Bychom se měli do konce září dočkat alespoň vizualizace navrženého řeření. Tak uvidíme ...
14.09.2017
Něco o "malých tratích" v Pardubickém kraji. Každý si na to musí udělat názor sám Zde
Ale ať je to, jak je to - vypadá to dosti nekoncepčně.

14.09.2017
Vyjádření pana Kolovratníka k "Ostřešanské spojce" na jeho Facebooku Zde

29.08.2017
  Z jiného soudku.
  Na "ParlamentníchListech" je zajímavá úvaha o "pracovním táboře v Letech".
  Nejde však jen o úvahu, ale vše je doplněno docela podrobným statistickým výčtem počtu lidí a táborů,
  což je zajímavé a nad ostatní informace tohoto typu to vyčnívá. Počíst si můžete Zde

27.08.2017
Aktuální stav průběhu EIA na Ostřešanskou spojku (stále to probíhá) je možné sledovat Zde

27.08.2017
Ještě jeden článek o "Ostřešanské spojce". S ohledem na informaci v dalším bodě je třeba brát titulek
s určitou mírou nedůvěry. Ale počíst si můžete Zde

27.08.2017
SŽDC (dle tisku) tvrdila, že prozkoumá možnost jiné trasy - tzv. Jesenčanské spojky - s tím, že musí získat souhlas armády ve věci trasy
kolem letiště. Nicméně dle našich (neoficiálních) informací se do dnešního dne s tímto dotazem na armádu neobrátili.
Je tedy otázka, zda to bylo myšleno vážně, či  to bylo prohlášeno pod tlakem okamžitých okolností.

27.08.2017
Na stránkách "strejčka Googla" je možné vidět statistiku, jak se lidé zajímají o "Ostřešanskou spojku" a toto heslo
na Googlu vyhledávají Zde

30.07.2017
Zdá se, že další příklad prosazování liniové stavby "silou", bez solidní komunikace s dotčenými občany,
 se týká i dálnice kolem Litomyšle. Detaily Zde
 Po přečtení mnoha materiálů musím připustit, že se pravděpodobně někdy jedná o "spekulativní obstrukce".
 Míru nedokáži posoudit.  Ale zakékoliv zobecňování je zavádějící a v mnohých případech to má formu teroru
ze strany státu (myšleno - politikové, lobisté a navázané firmy, atd..) vůči stavbou dotčeným občanům.                      Martin Havelka

24.07.2017
Na stránkách obce Ostřešany je dostupný zápis z jednání Zastupitelstva, kde je konstatováno, že Zastupitelstvo nesouhlasí s navrženým pro