Plánovaná výstavba
tzv. Ostřešanská spojka    ver.08.12.2018                              Jste 4108 . návštěvník tohoto Webu - počítáno od 15.04.2017


08.12.2018  Ještě k dopravní konferenci - září 2018
V jednom příspěvku od pana Ing Pavla Paidara (SŽDC) je zřejmé, že role lidí, kteří mají vyjednávat "v terénu" výkup pozemků není závidětihodná.
Na druhou stranu je zde docela zajímavé dělení skupin partnerů (majitelů pozemků) jednání z pohledu SŽDC. Konkrétně je dělí na:
- vlastníky
- nespokojené vlastníky
- potížisty a spekulanty
- aktivisty
Možná by těmto pracovníků významně pomohlo, kdyby se s obcemi záměry nejprve projednaly a dotčení měli možnost ovlivnit projekt
ještě v etapách studie. Když pak (v lepším případě) přijdou za dotčenými s hotovou věcí, těžko se divit.
Kdo takováto jednání nezažil na "vlastní kůži", těžko může soudit. Příspěvek je k nalezení Zde.                                  Martin Havelka

08.12.2018  Trochu z jiného soudku - ale jen zdánlivě
     Každou chvíli se je možné dočíst, jak jsou dopravní stavby zdržovány "sabotážemi ekologů". Trošku jsem zapátral po webu a podíval se na všem známou
     stavbu dálnice D8 přes České středohoří a objevil zajímavé video, které koresponduje i s jinde nalezenými údaji.
     Stručně v bodech:
     - České středohoří je chráněnou oblastí a na vydání takovéto stavby musela být výjimka ze zákona
- Tuto po velkém politickém tlaku vydalo Ministerstvo životního prostředí - tenkrát byl ministr Kužvart
- Vše bylo pod velikým politickým tlakem a Stát porušoval sám své zákony - politici tlačili a prošlo to
- Ochranářské organizace opakovaně vyhrály soudní spory - tak na tom asi něco bylo
- Byly známy posudky, že území je nestabilní, a jediný posudek, který tuto trasu připouštěl ji  podmiňoval mimořádnými opatřeními
- Poslední z politických argumentů byl ten, že alternativní trasa tunelem Kubačka by byla drahá  (stála by 9,5 miliardy a dokončena by byla až v roce 2012) zatímco politiky
   prosazovaná trasa měla stát pouhých 7,4 miliardy a mělo se jezdit již v roce 2008
- Výsledkem je to, že se dálnice otevřela až v roce 2016, nejdříve jen na 1/2 a zatím stála 14 miliard
- A to do nestabilního území potečou trvale další peníze. V nejlepším případě "jen" na monitoring a údržbu dodatečných stavebních opatření. V horším, na další
   zpevňování svahů a odstraňování závalů.
- A v čele vlády v době těchto mimořádných politických tlaků byl Miloš Zeman
 
Kdo má chuť se podívat na zajímavé videlo, nalezne ho Zde
 
A navíc, politici by rádi více "volné ruce", aby mohli "odborně z Prahy" lépe rozhodovat. Proto pan Ťok chystá zákon, kde námitka k soudu bude muset být doprovázena
kaucí ve výši 25 tisíc, která v případě prohry u soudu propadne.
Jak to bude v případě výhry - zda něco zaplatí pan Ťok, nebo někdo podobný, jsem se zatím nedočetl.
 
O tomto záměru si můžete počíst třeba Zde.
 
A kdo neví, kdo je pan Ťok, může si počíst třeba Zde                                                                          Martin Havelka

17.11.2018  Ostřešanská spojka - Kraj tuto stavbu údajně nepovažuje za prioritu
Objevily se další vda články na toto téma:
Počíst si můžete Zde a Zde
17.11.2018  Ostřešanská spojka - studie z roku 2015, na jejímž základě bylo rozhodnuto o stávající trase
Studie proveditelnosti "Ostřešanské spojky" z roku 2015.
Pokud má někdo chuť se seznámit s textem tohoto dokumentu, nalezne ho na odkazech Zde, Zde a Zde
27.09.2018  Ostřešanská spojka
Jak jsem avizoval dříve, požádal náš Spolek státní organizaci SŽDC o výsledky ekonomického zhodnocení „Ostřešanské spojky“.
Ve středu jsme obdrželi odpověď s cca 5mm tlustý svazek papírů s kopiemi podkladů. Jejich prostudování a „vytěžení“ informací bude nějakou dobu trvat.
Z průvodního dopisu však cituji „poslední odstavec“:

V letošním roce (5/2018) se provedl přepočet ekonomického zhodnocení pro zmiňovanou variantu „v4n“, do které vstupovaly aktualizované 
investiční náklady ze záměru projektu (zvýšení z 2.047 mil Kč v CÚ 2019 na 3.952 mil Kč dle CÚ 2018) a metodické změny výpočtu (jiná diskontní sazba, 
změna zůstatkové hodnoty, nové měrné ohodnocení finančních toků a další metodické úpravy dle aktuálně 
platné Rezortní metodiky). S ohledem na enormní změny zejména ve výši IN (dáno změnou jednotkových cen stavebních prací a výraznou rezistencí dotčeného prostoru) 
ERR pokleslo z původně přijatelné hodnoty 5,91
% na pouhých 0,06 %. Tento výpočet nám slouží jako odrazový můstek pro zadání aktualizace výše zmíněné 
studie proveditelnosti ve smyslu hledání vhodných alternativ k Ostřešanské spojce.

Pozn: Vypadá to, že datum 2019 má být spíše 2009.                                                                Martin Havelka


22.09.2018  Ostřešanská spojka
Požádal jsem kancelář p. Kolovratníka o nějakou aktuální informaci, kterou zde v plném znění přikládám:
 
S ohledem na neprůchodnost navržené ostřešanské trasy procesem EIA byla příprava této varianty stavby ve stávající podobě ukončena.
Další postup bude směřovat k jiné variantě trasy, jejíž příprava zpozdí realizaci cca o 7 let. S ohledem na uvedené skutečnosti není v této chvíli
stanoven ani termín ani předpokládané
náklady na realizaci bezúvraťové jízdy na železniční trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim.
Podle vyjádření generálního ředitele SŽDC Ing.Svobody na Dopravní konferenci v Pardubicích dne 6.9.2018 dojde k výraznějšímu posunu v řešení
předmětné problematiky až po jednáních se zástupci nově zvolené samosprávy dotčených obcí a měst.
 
Ze zdrojů SŽDC zpracoval Roman Sodomka, regionální asistent poslance M.Kolovratníka

22.09.2018  Silnice x Železnice – porovnání dvou situací
Dne 12. 6. 1015 vyšel na iDnes článek, který mimo jiné obsahuje toto:
„…Nejreálnější mi ale připadá třetí alternativa. Ta počítá s tím, že by vlaky na Chrudim odjížděly ze současného čtvrtého,
případně nového pátého nástupiště. Hned po odjezdu z nádraží by se stočily směrem ke stávající zastávce Závodiště…“
Následně byl vystavěn obchvat kolem Parama a tyto myšlenky ztratily smysl – prostě nebyly koordinovány projekty silnic a železnic
a v cestě případné železnice (v nejjednodušším provedení) stála nově postavená silnice.
Dnes si můžete (odstavec níže) přečíst informaci o přípravě „Jihovýchodního obchvatu Pardubic“, který má již konkrétní obrysy.
Oproti tomu SŽDC stále odkládá svá vyjádření a plány i termíny jsou nejasné. A pokud by někdo chtěl později stavět
„Ostřešanskou spojku“ směrem na Staré Jesenčany – nejspíše opět bude překážet nově postavená silnice.

10.09.2018  Jihovýchodní obchvat Pardubic
Na jednom z jednání u p. Kolovratníka jsem obdržel předpokládané termíny realizace tohoto obchvatu:
- je požádáno o "územní rozhodnutí", které by mělo být uděleno do konce roku 2018 (předpoklad je listopad)
- v létě 2019 by měl probíhat výkup pozemků
- v létě 2020 by mělo být požádáno o "stavební povolení" a zahájeno výběrové řízení na dodavatele
- v období 2021 až 2023 by měla proběhnout stavba
10.09.2018  Ostřešanská spojka
Zdánlivě skončila "okurková sezóna" a vypadá to, že se nic neděje.
V průběhu léta však proběhly (nebo měly proběhnout) některé aktivity a jednání na toto téma. Bohužel ne vše mělo výstupy, jak bylo
přislíbeno. Navíc jsme v rámci "dostupnosti veřejných informací" požádali SŽDC o poskytnutí způsobu výpočtu a výsledku hodnocení rentability
navržené trasy "Ostřešanské spojky" a čekáme na odpověď.
Sešlo se tedy povícero (mnohdy protichůdných) informací, které se nyní snažím zpracovat a postupně je zde zveřejním v přehledné, a co nejvíce seriózní formě.
Tak se sem občas podívejte na novinky.                                                                Martin Havelka
02.09.2018  Letecká doprava nad ČR a aktualizace leteckých snímků na "mapy.cz"
   Před časem proběhla aktualizace leteckých snímků v oblasti Pardubic na webu "mapy.cz". Zde se můžete podívat na náš kraj s datem snímku   
   "říjen 2017". Současně jsem nalezl článek o letadlech, které jsou k tomuto využívány a kde je odkaz na jejich aktuální letové aktivity.
   Dočtete se Zde
   A dále se můžete podívat i na aktuální hustotu leteckého provozu nad ČR. Pokud si kliknete na některé z letadel, ukáží se o něm detailní údaje.
Odkaz je Zde
02.09.2018  Dopravní konference Pardubice 2018
Probíhá ve Čt 6.9 v AFI Paláci.
Zajímavý bod:
14.35 Bc. Jiří Svoboda, MBA - generální ředitel, Správa železniční dopravní cesty
  TÉMA: železniční stavby v Pardubickém a Královéhradeckém kraji

19.08.2018  Novela zákona číslo 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastruktury
Na přiloženém odkazu si můžete přečíst vyjádření p. Kolvratníka ... Zde
19.08.2018  Splavnění Labe do Pardubic
V "Pardubickém deníku" s datem vydání 18.8.2018 se je možné dočíst následující (v zájmu stručnosti vybírám podstatné):
- V Přelouči se sešli politici, aby výstavbu podpořili
- "Ředitelství vodních cest" a "Vodní cesty" (soukromý subjekt - odkaz Zde) se znovu snaží o rozpohybování výstavby splavnění Labe do Pardubic
- Společně s lokálními a celostátními politiky podepsali "Memorandum", kde se zavazují zasadit se o uskutečnění projektu
- Jsou problémy s ekologickými organizacemi (modrásek a pod)
- Nemají EIA
- Labe do Chvaletic je sice splavné, ale uhlí se sem stejně vozí vlakem
- Námitky "Pirátů", že jde o ekonomicky ztrátovou stavu, negovali tvrzením (ředitel ŘVC), že nejde o regionální zájmy, ale jde o důležitou mezinárodní cestu
Sečteno, podtrženo:
1) Nebudu se zabývat ekologickými argumenty, které jsou v soušasnosti nepopulární a jsou na ně svalovány stavební problémy
2) Velmi by mne ale zajímalo, CO se tam má dopravovat a jaká bude EFEKTIVITA INVESTICE. Proti námitkám Pirátů totiž nebyla
     pouřita nějaká "ekonomická studie", ale (promiňte mi to) politické kecy.
3) Pokud se stavba rozjede, rozhodně bych rád znal někoho naprosto konkrétního, kdo se pod toto podepsal - tedy nedělejme si iluze - takový zápis
     nejspíše nebude existovat.
     Pozn.: Ale pokud na něj příjdu - velmi rád zde informaci zveřejním a se všemi veřejně dostupnými odkazy na danou osobu.
4) Ale bylo by to pěkné se moci po čase někoho optat, jakou za to cítí odpovědnost
     O případné odpovědnosti trestně právní se u takovýchto projektů dá těžko mluvit - tak už je systém nastaven
5) Na odkazu Zde si můžete prohlédnout docela pěknou vizualizaci - o komentáři k ní si musí udělat každý svůj obrázek                   Martin Havelka

18.08.2018  Dopravní konference v Pardubicích dne 6.9.2018
V pardubicích by měla proběhnout "Dopravní konference", k níž (jak jsem informoval již 10.6).: "...
přišel p. Kolovratník s návrhem, že toto
téma bude zařazeno jako bod "Dopravní konference" v září 2018 ..."
Stránky dopravní konference s aktuálně platným programem naleznete Zde                     
Zřejmě ještě není konečný, protože o tratích zde je jen obecný bod.                                                      Martin Havelka

18.08.2018  Nový článek o Ostřešanské spojce v tisku
Pro úplnost informací uvádím odkaz na nový článek o Ostřešanské spojce. Přečíst si ho můžete Zde
Osobně ho vnímám jako takovou "koláž" již známých informací a nenacházím v něm nic nového.             Martin Havelka

18.08.2018  Nový zákon o možnosti stavět na pozemku, kde ještě není dokončené vyvlastnění.
Naši poslanci schválili zákon (v poměru 156 z 160 přítomných), který umožňuje začít stavět na soukromém pozemku dříve,
než dojde k dohodě o jeho ceně a není tedy vlastně ani odkoupen. Hlavním argumentem je zdržování staveb různými "ekologickými organizacemi".
Toto tvrzení je trochu v kontrastu se skutečností, že třeba na R35 "stát" nezvládl výběrové řízení, které je třeba opakovat,
nebo naprosto ostudný pokus o "malou EIA" ve věci Ostřešanské spojky.
Ale k podstatě věci - u vyjmenovaných staveb je umožněn zásah do vlastnických práv údajně v "zájmu všech".

Pojďme se na seznam těchto staveb podívat:

Dálnice
    D0 (Pražský okruh), D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D10, D11, D35, D43, D48, D49, D52, D55,
Silnice I. třídy
    I/12, I/33, I/35, I/42, I/49,
Dráhy
    železniční trať Praha – Plzeň – Domažlice – státní hranice,
    železniční trať Ústí nad Labem – Cheb,
    železniční trať Plzeň – České Budějovice,
    železniční trať Praha – České Budějovice - Horní Dvořiště – státní hranice,
    železniční spojení Praha – Kladno vč. napojení letiště Václava Havla Praha,
    železniční trať Praha Vysočany – Lysá nad Labem,
    železniční trať Hradec Králové – Pardubice – Chrudim,
    železniční trať Praha – Česká Třebová – Brno,
    železniční trať Velký Osek – Hradec Králové – Choceň,
    železniční trať Týniště nad Orlicí – Častolovice – Solnice,
    železniční trať Prostřední Žleb – Děčín – Mělník – Kolín – Havlíčkův Brod – Brno,
    železniční trať Brno – Zastávka u Brna – Okříšky,
    RS 1 Praha – Brno – Přerov – Ostrava – hranice PL,
    RS 2 Brno – Břeclav – st.hr. SK/AT,
    RS 4 Drážďany – Ústí n. Labem – Praha vč. odbočky Kralupy (Nová Ves) – Louny – Most, - 6 -
    železniční trať Otrokovice – Vizovice,
    železniční trať Hranice na Moravě – Horní Lideč,
    stavby v rámci železničního uzlu Praha (ohraničeno železničními stanicemi Praha-Ruzyně, Praha-Zličín, Praha-Řeporyje,
             Praha-Radotín, Praha-Zbraslav, Praha-Uhříněves,

            Praha-Běchovice, Praha-Horní Počernice, Praha-Čakovice, Roztoky u Prahy),
    stavby v rámci železničního uzlu Brno (ohraničeného železničními stanicemi Brno-Maloměřice, Starý Lískovec,
            Modřice, Chrlice, Ponětovice),

    stavby v rámci železničního uzlu Ostrava (ohraničeného železničními stanicemi Polanka nad Odrou, Vratimov, Český Těšín,
           Petrovice u Karviné,
 hraniční přechod Bohumín/Chalupki, Ostrava-Třebovice),
    železniční trať Olomouc – Šumperk,
    dráhy speciální,
 Infrastruktura pro vodní dopravu
    plavební stupeň Děčín,
    plavební stupeň Přelouč,
Infrastruktura pro leteckou dopravu
    paralelní dráha ke vzletům a přistávání letadel na letišti Václava Havla Praha,
    nové oplocení letiště Václava Havla Praha.“.“.

Takže stručně shrnuto:
    1) Poslanci sestavili poměrně obsáhlý seznam staveb, kde si "stát" může dělat mnohem více co chce, aniž by mu k tomu narostla nějaká zodpovědnost
    2) V seznamu je i trať Pardubice-Chrudim, takže v souladu se současnými územními plány i Ostřešanská spojka tak, jak je nyní navržena - aktuální stav
    3) V seznamu je i zplavnění Labe do Pardubic - velmi "smutně groteskní" toto psát v době, kdy i aktuálně "splavné" části Labe jsou na suchu
         a tam kam je až splavné (Elektrárna Chvaletice) se uhlí vozí po železnici. Co tam tedy "páni politici" budete vozit?               Martin Havelka

29.07.2018  Plastová brčka v EU
Evropská komise navrhla zákaz používání plastových brček a dalších jednorázových plastových výrobků ... např. Zde
Poptal jsem trochu "Strýčka Googla", aby objasnil míru zněčištění oceánů z jednotlivých zdrojů. Což pomůže udělat obrázek, jak velký dopad
to bude mít v reálu. 
1) Přehled hlavních znečišťovatelů si dohledáte v mnoha grafických formách. Zde je přehled ve formě tabulky

2) Článků o tématu je mnoho, namátkou pár odkazů v EN ... Zde ... Zde ... Zde ...
Takže se nemohu zbavit dojmu, že toto omezení nebude mít zásadní dopad.
Možná si EU komise neví rady se zásadními věcmi, tak řeší toto.                                                                       Martin Havelka

14.07.2018  Podivné rozhodnutí Ministra životního prostředí
Ministerstvo, které by mělo chránit krajinu, změnilo opakované odmítnutí vyjmutí zemědělské půdy místního územního odboru v Olomouckém kraji
a z Prahy rozhodlo opačně.
O co jde:
    - Kdosi chce v Olomouckém kraji postavit další výzkumné centrum „Národního biomedicínského a biotechnologického parku“
    - Místní územní odbor opakovaně odmítl změnit status „zemědělské půdy“ na „strategickou rozvojovou zónu“
    - Tak se investor obrátil na Ministerstvo a to rozhodlo, že to možné je … a basta – k dočtení
Zde
Kdo tam ministruje:
    Je to pan Richard Brabec, detaily o něm se můžete dočíst
Zde
A k tomu máme jeden (jak na potvoru „volný“) zkrachovalý technopark Nupharo v Libouchci u Ústí nad Labem, kde projekt za 750 milionů
skončil krachem a nakonec celé koupil jakýsi zámečník, který nikdy ve větším nepodnikal. K dočtení
Zde.
Třeba bude mít za pár let k nákupu další nemovitosti – tentokrát v Olomouckém kraji.                             Martin Havelka


14.07.2018  Ostřešanská spojka - schůzka s panem Kortyšem
9.7. jsem měl schůzku s panem Kortyšem (náměstek hejtmana pro dopravu), abych mu poskytl informace o „Ostřešanské spojce“ i z jiného úhlu pohledu,
než jsou standardní „úřední zdroje“.
Výsledek schůzky stručně v bodech:
1)    Panu Kortyšovi jsem přinesl souhrn informací o „Ostřešanské spojce“ a u většiny z nich i odkaz na zdroj, odkud pochází, aby je bylo možné ověřit.
2)    Většina dostupných informací o výpočtu rentability této stavby dopadá špatně (stavba je nerentabilní), vyjma období působení p. Duška, kdy byl výpočet
        upraven o neuchopitelný koeficient „společenská prospěšnost“ a tím byla docílena hledaná úspora.
3)    Současně jsem upozornil, na další doprovodné náklady této stavby, které nejsou zakalkulovány (rozšíření „podchodu k Mototechně“, řešení ekologické zátěže
        po staré trati, kterou by zrušili apod.)
4)    Měl jsem dojem, že nevěděl o skutečnosti, že tato stavba doposud nemá platnou EIA
5)    Upozornil jsem na skutečnost, že k projektu "Rekonstrukce nádraží Pardubice" by měl projektant dodat jakýsi "Technický průlaz realizovatelnosti
        Ostřešanské spojky" - tedy něčeho, co nemá EIA a je v rozpracovaném a nejasném stavu
6)    V průběhu léta bude u pana Kortyše další schůzka na téma „Ostřešanská spojka“, kde se chce zeptat zástupců SŽDC, zda si přejí pokračovat
        v investicích do nerentabilní stavby. Výstup z této schůzky mi pan Kortyš poskytne a předpokládám jeho zveřejnění zde.
7)    Přinesl jsem sebou vizualizaci, jak bude vypadat případná stavba v okolí Ostřešan. Zde vyšlo najevo, že to je první vizualizace, kterou pan Kortyš vidí,
        protože SŽDC/SUDOP sice nějaké vizualizace cca před rokem přislíbili, nicméně nic nedodali.
8)    Mimo železnici přišla řeč i na některé další dopravní problémy a „pozoruhodnosti“ Pardubic jako je zvažovaná spojka přes Červeňák kousek od plánovaného
        Jihovýchodního obchvatu a další.
Celkový dojem – mluvil jsem s člověkem pragmatickým, orientovaným na řešení problémů. Takže velmi pozitivní.                                        Martin Havelka


26.06.2018  Obnova spěšných vlaků
Z textu článku na iDnes je zřejmé, že nám cestujících ve vlacích ubývá. Pokud se obnoví spěšné vlaky, které (pan Dušek) zrušili a změní se trend, bude to jistě přínosné.
Zatím vše nasvědčuje tomu, že řadový občan jaksi neslyší na poklamace politiků (většinou nepodloženými žádnou seriózní studií, ale jen přáním), že když se proinvestuje tolik a tolik
miliard, tak se vše změní. Z tohoto pohledu vypadá rozhodnutí jako vykročení správným směrem. Ještě než se začne uvažovat o "betonování krajiny", tak praxe ukáže, zda to má smysl.
Detailněji je to popsáno v článku
Zde
Na závěr je ovšem zmínka i o Ostřešanské spojce. Pan Robert Koblížek (organizátor dopravy - mnoho se to o něm zatím dohledat nepodařilo) si stěřuje, že paradoxně se spěšné vlaky zavádějí
v okamžiku, kdy Ostřešany a Chrudim jsou proti "Ostřešanské spojce".
Dle dostupných informací tato "spojka" ušetří něco mezi 3 až 6 minutami jízdního času (podle toho JAK se to počítá a pod taktovkou KTERÉHO politika je to počítáno).
Rychlík Pardubice - Havlíčkův Brod jede něco přes 100 minut (podle jízdního řádu 108). I ta větší část kalkulace úspory "Ostřešanské spojky" (6 minut) dělá ze 100 min 106 min.
V horším případě to dělá 103 minuty - respektive 108+3 = 111 minut a to se za 2,5 muliardy a vybetonování krajiny "vyplatí".                  Martin Havelka


26.06.2018  Dohoda EU o imigrantech – pár poznámek
Na WEBu se objevily články, jak úspěšná byla jednání a k jakým závěrům politici EU v noci došli.
Z portfolia uvedeného vybírám pár bodů s malým komentářem:
-
          Nebylo zde probíráno přerozdělování dle kvót – to je pochopitelné, protože na tomto by se vše zadrhlo – nicméně jsem nikde nezaznamenal jasnou deklaraci, že by toto téma
       bylo definitivně mimo hru – pouze se o něm nemluvilo
-
          Záchytná střediska mimo Evropu, kam budou i „vylovení“ odváženi – jednoznačně pozitivní, jiná věc je, jak k tomu někdo přinutí „neziskovky“
-
          Jinde je ovšem napsáno, že „zachránění“ budou přijímáni v uzavřených centrech na území EU – ovšem co s nimi dále? Hlavně s tou většinou, co nemá nárok na azyl?
       Zpětné vyhošťování se EU jaksi nevede. A nebudou „neziskovky“ křičet, jak se pošlapávají práva imigrantů?
-
          Rozhodování o „nároku na azyl“ ve spolupráci s mezinárodními organizacemi– tady je možné „čertovo kopýtko“ – „mezinárodní organizace“ do toho sice budou mluvit,
       ale nijak neponesou tíhu svých doporučení/rozhodnutí. Neměly by do toho mluvit především země EU, kam proud lidí směřuje?
       Takhle budou rozhodovat nadstandardně placení úředníci bez odpovědnosti.
-
          Větší spolupráce s Afrikou – jednoznačně pozitivní – ALE mělo by to být obousměrné – tedy nechceš zpět své lidi, nedostaneš peníze – k tomuto se zatím nikdo
       neodhodlal a domnívám se, že by to řešilo mnohé. A cílem by mělo být především vytvoření podmínek k životu v Africe. A velmi tvrdý (a silový) zásah proti převaděčům.
       A ještě jeden malý postřeh – politici na Sicílii jsou prý proti omezování toku migrantů – jistě je k tomu motivuje „sociální cítění“ …
-
          Frontext více peněz – OK, ale co s nimi podniknou? Budou mít i pravomoci někoho vylovit a bez „pokřiku neziskovek“ poslat šupem zpět?
       Nebo zatknout posádku některých „neziskovek“ a zabavit loď?
-
          Peníze obecně – platíme Turecku (skoro jak v Osmanských dobách), aby nám je sem nepouštěli, dáváme je „neziskovkám“, které mnohdy působí proti zdroji „své obživy“,
       dáváme je státům v Africe, které nechtějí zpět své občany, aniž by za to byly postiženy, dostává je i Frontext, jehož výsledky jsem (jako běžný občan) tedy rozhodně zatím neviděl.
Uvidíme, jaká bude realita                                                                                                                                                      Martin Havelka


10.06.2018    Akualita ve věci Ostřešanské spojky
Na počátku prosince 2017 trvdilo SŽDC, že vybírá dodavatele na provedení nových studií, a poté z nich pak bude cca do dubna 2018 udělán nový výběr trasy.
Do dubna 2018 tedy měly proběhnout 3 aktivity:
    - Výběr dodavatele nových studií variant Ostřešanské spojky
    - Vypracování těchto studií
    - Zasedání "Ministerské komise" a nové posouzení
V dubnu se ukázalo, že na to nikdo ani nesáhl ...
Následně přišel p. Kolovratník s návrhem, že toto téma bude zařazeno jako bod "Dopravní konference" v září 2018
Nyní jsem obdržel od p. Sodomky (asistent p. Kolovratníka) následující informaci:
 
V létě 2018 SŽDC vypíše soutěž na zpracování aktualizace stávající studie proveditelnosti (ASP) bezúvraťového napojení žel.stanice Pardubice
na žel.stanici Chrudim. ASP bude obsahovat mj. dopravní model a technické řešení jednotlivých variant.

 
V pororvnání s výše uvedenými třemi body jde zatím pouze o první krok.
Uvidíme, jak se vše do "Dopravní konference" vyvine.                                  Martin Havelka


10.06.2018      Ševcova žena, kovářova kobyla a IT-ákův počítač ...
   
   Nebudu nijak zastírat, že při nahrání aktualizace stránek se porušil soubor a je příliš mnoho práce ho "zalátat".
   S ohledem na to, že tyto stránky jsou především jakýsi log událostí, a pro čtenáře jsou zajímavé zejména poslední záznamy,
   nechám poškozený soubor zatím být a začneme od nuly a nejčerstvějších aktualit.
   K případnému "látání" se dá vrátit vždy.
20.05.2017
Zdá se, že této megalomanské stavby si začínají média trochu více všímat a roste seznam těch, kteří s předloženým návrhem nesouhlasí.
V posledním článku v "Pardubickém Deníku" Zde je konečně naplno "vysloveno" to, o čem jsem již delší dobu hluboce přesvědčen:
" ....projekt oslovil zejména Správu železniční a dopravní cesty, která ho připravuje, a některé politiky ..."
Jen mi v "seznamu" chybí ještě lobbing velkých stavebních firem. Velká stavba na "zelené louce" je přece velmi lákavá zakázka že?
Byl by velmi zajímavý výčet politiků, kteří to prosazují. Jistě to byl Dušek. Ten zde již naštěstí není. Ale vše nasvědčuje tomu,
že dalším jménem do seznamu je Netolický. Je třeba si na to vzpomenout při dalších volbách!                Martin Havelka

20.05.2017
Jako výhoda "Ostřešanské spojky" je často zmiňováno napojení areálu Foxconnu na železnici.
Co se týká nákladní dopravy, je celý areál v Černé za Bory propojen velmi hustou sítí vleček, což je popsáno například Zde
Stačí se do té oblasti zajet podívat. Silnice Černá za Bory - Drozdice překračuje systém vleček na několika místech.
Zdroj: http://pardubicky.denik.cz/zpravy_region/ostresanskou-spojku-lide-zasypali-vyhradami-20170519.html
17.05.2017
Na stránkách  Českého rozhlasu je nová reportáž o Ostřešanské spojce. Z této stránky je i odkaz na zvukový záznam, který si můžete na Internetu
poslechnout. Reportáž naleznete Zde
11.05.2017
V dnešních "Regionálních zprávách ČT" byla odvysílána reportáž o "Ostřešanské spojce".
Regionální zprávy je možné vidět na internetu Zde
08.05.2017
Jednou z ukázek "propagandy" je porovnání textu následujícícho novinového článku Zde s realitou textu "Memorandum o spolupráci uzavřené mezi spol. Foxconn,
Pardubickým krajem a městem Pardubice" - na níž je odkaz níže (21.4.2017).
V tomto textu "Memoranda" je vlakové spojení do Chrudimi až na 9-tém místě v pořadí dle důležitosti.
Nicméně v článku v Chrudimských novinách je uvedeno, že Foxconn tlačí na realizaci trati.
Realita však je taková, že Foxconn potřebuje zajistit operativní dodávky materiálu což železnice nezajistí. Proto jsou nejdříve uvedeny opravy silnic.
 
Podívetjte se na priority "Memoranda" a udělejte si vlastní úsudek. Mimo jiné - za tímto řádkem je v závorce (SŽDC)
 
V Chrudimských novinách je však ještě jeden článek, který již v titulku vypovídá o mnohém. Zde
Ve stejné roli jsou i obce, kterých se zvažovaná trať dotkne, nebo jim ji naopak vezmou.                             Martin Havelka
07.05.2017
"Velká EIA" k oponentuře !!!
Je zveřejněn text "Velké EIA"!!! Lidé a organizace mají 30 dní na zaslání připomínek. Jde o obsáhlý text s mnoha expertními posudky.
V oblasti Ostřešan hluková studie opět spočetla, že nejsou třeba protihlukové zábrany!!
Každý komu není jedno, že mu za zahradou bude rachotit vlak každých 7,5 minuty za zahradou, že večer uslyší hlášení
lokálního rozhlasu o příjezdech a zpožděních, že bude čuchat pach z brždění kol a dieselů by se s tím měl seznámit
a dát případné připomínky!! Je zřejmé, že pro mnoho lidí to bude těžko srozumitelné, ale jsou zde i části, které pochopit lze.
Například tvrzení o dopadu do krajiny a další.
V krajině chtějí postavit až 12 m vysoký násep!! To je 4-té patro domu!!
V okolí Ostřešan bude násep vysoký minimálně 6 m (detaily nejsou zveřejněny) a nástupiště dlouhé 110m.
Pokud toto projde bez připomínek, chtějí tvůrci trati mít již na podzim podanou žádost o územní rozhodnutí.
Celý text dokumentu je možné získat na odkazu Zde

07.05.2017
Pardubický deník - článek - Dne 4.5. vyšel v novinách článek, zabývající se "Ostřešanskou spojkou". Jeho text naleznete Zde
04.05.2017
EIA - "Modernizace železničního uzlu Pardubice" - V průběhu měsíce dubna proběhla oponentura EIA na modernizaci
železničního uzlu Pardubice. Jde o poměrně rozsáhlý text, z něhož postupně vyjmeme případné pasáže, týkající se Ostřešanské spojky,
a objeví se na těchto stránkách. Po prvním letném pročtení však vyskočily některé zajímavé věci:
- Ve vlastní EIA je mimo jiné uvedeno:
        - V roce 2000 jelo na trati Pardubice - Chrudim 35 osobních vlaků a 4 nákladní
        - V roce 2016 jelo 43 osobních vlaků a 2 nákladní
        - Výhledové množství (při jízdách přes Rosice) má být  62 osobních vlaků a 4 nákladní
        - Výhledové množství (při jízdách přes Ostřešany) má být  76 osobních vlaků a 4 nákladní
        - Dále je zde konstatováno, že se předpokládá 65 jízd za dne (cca 8 vlaků za hodinu - tedy každé 7,5 minuty jeden)
           a 15 vlaků za noc (tedy cca každou 1/2 hodinu - při rovnoměrném rozvržení - což ovšem bude jinak)
        - Obecně je celá stavba koncipována tak, že v některých částech "předinvestovává" části, které se využijí až v rámci
           výstavby "Ostřešanské spojky"
        Celý dokument je dostupný Zde - dost dlouho se to načítá!
- V rozhodnutí Pardubického kraje ze dne 20.4.2017 je (pro laika) uvedena dost zajímavá formulace:
        - "...ve zjišťovacím řízení rozhodnutí, že záměr „Modernizace železničního uzlu Pardubice“ nebude posuzován podle zákona ..."
            Těžko věřit, že by to bylo takto myšleno a je to v podstatě vytržené z kontextu, protože následuje odůvodnění.
            Ale hned v úvodu to zaujme.
        Kdo se na to chce podívat a podrobně se seznámit, dokument nalezne Zde
04.05.2017
Vlaky na náspech - nedávno jsem se dostal blízko k hlavnímu železničnímu koridoru vedoucímu od Pardubic směrem na Moravu.
Zcela plochá krajina - v místě kolejí spíše nepatrně vyvýšená - široko daleko žádná  řeka a koleje tam jsou položeny na náspu vysokém
cca 3-4 m nad okolním terénem.
Nelze pochybovat, že SŽDC pro to má nějaké odůvodnění, o něž se dokáže opřít. Nicméně pro laika je minimálně
"pozoruhodné", proč je zde takový násep. Skoro to vypadá, jako kdyby koleje nešly položit jinak, než na opravdu pořádnou
hromadu kamení.
Normálnímu občanovi, kterému chtějí vybudovat násep s kolejemi nad úrovni střech by to tvůrci
vysvětlovali velmi špatně. 
To že obyvatelé Ostřešan nejsou ve svém pohledu na podobné stavební výtvory osamoceni ukazuje například
tento článek Zde. I tady chtějí trať dostat "pod zem".    Martin Havelka
21.04.2017
V souvislosti s Ostřešanskou spojkou je často odkazováno na dokument "Memorandum o spolupráci uzavřené mezi spol. Foxconn,
Pardubickým krajem a městem Pardubice", podepsaný dne 30.6.2016. Podíval jsem se, do dokumentu, jak to vypadá opravdu
s touto prioritou.
Z textu vlastního "Memoranda":
 … nezakládá toto Memorandum práva či povinnosti, které by
bylo možno vymáhat v rámci soudního, rozhodčího nebo obdobného řízení, včetně práva na náhradu
jakékoliv újmy v případě, že se konkrétní projekt či investice jedné nebo druhé strany neuskuteční,
popř. se uskuteční v jiné než zde popsané podobě nebo rozsahu….
V příloze "1a" je pak seznam dopravních investičních akcí v pořadí dle priorit potřebnosti:
-    I/2 Pardubičky – Sezemice
-    I/2 Pardubice - Jihovýchodní obchvat města
-    Účelová komunikace pro zabezpečení areálu společnosti Foxconn CZ včetně parkovacích míst.
-    Únosnostní homogenizace a zkapacitnění silnice II/322 v úseku
Pardubice – Černá za Bory  - Dašice – Roveň – Vysoká u Holic  - I/35,
včetně protihlukových opatření, dopravně – bezpečnostních prvků a vybraných křižovatek
-    Prověření a řešení únosnosti homogenizace silnice II/355 v úseku Pardubice – Černá za Bory,
včetně protihlukových opatření,
dopravně – bezpečnostních prvků a vybraných křižovatek
-    Úprava a homogenizace místní komunikace Dělnická (úsek Průmyslová ul. – Holandská ul.)
-    Úprava a homogenizace místní komunikace Holandská (kruhová křižovatka Hostovická –
-    Přestavba uzlu Pardubice a Ostřešanská spojka (zdroj SŽDC)
-    I/2 Pardubice -jihozápadní obchvat
-    I/36 Pardubice, Trnová – Fáblovka – Dubina, tzv. Severovýchodní obchvat města Pardubice
Kompletní text memoranda, včetně příloh je možné přečíst Zde
21.04.2017
E-mail našeho Spolku je od dnes dostupný na adrese: "train@h-sign.cz"

21.04.2017
Trasa tzv. "Jihovývhodního silničního obchvatu" Pardubic je k vidění Zde.
Na webu je možno nalézt různé modifikace - většina s kruhovým objezdem na straně Foxconnu, ale trasy všech dostupných verzí se shodují.
Nakolik se zamýšlená spojka přes tzv. "Červeňák" a Obchvat duplikují si může každý udělat svůj názor.
15.04.2017
K dnešnímu dni máme k disposici cca 240 podpisů lidí, kteří nás podporují v našem snažení o korekci projektu "Ostřešanské spojky"
Všem, kdo nás podpořili, děkujeme.
Podpisové listiny jsou stále otevřené a k disposici na Obecním úřadě v Ostřešanech!
13.04.2017
Náš spolek nabízí pro obyvatele okolních obcí možnost prezentace současného stavu projektu!
Reagujeme tím na zájem, který jsme zaznamenali a současně zjišťujeme absenci informací od "státní správy" směrem k občanům.
Tuto mezeru můžeme pomoci zaplnit a jsme schopni prezentovat, všechny doposud známé informace.
Kontaktní e-amil uveřejníme v nejbližších dnech.
Od Vás očekáváme organizační zajištění:
    - Pozvánky lidem na předem dohodnutý termín
    - Sál s projektorem a el. přípojkou pro notebook
    - Stručné úvodní slovo
Co od nás můžete očekávat:
    - Přivezeme notebook s prezentací a doprezentujeme známá fakta
    - Přineseme k nahlédnutí vytištěný aktuální stav projektu (na webu ho nemůžeme zveřejnit z důvodů dodržení našich závazků vůči autorovi - SUDOPu)
    - Jsme schopni vést diskusi a odpovědět na otázky
    - Do aktuální prezentace (byla postavena pro Obec Ostřešany) můžeme vsunout věci, týkající se Vaší obce
13.04.2017
Na webu jsme objevili dva velmi zajímavé články.
První z nich popisuje, jak se stát/stavaři staví k problémům, které pravděpodobně vznikly v důsledku velké stavební činnosti.
V tomto případě D8 v Českém středohoří: Zde
A druhý článěk vělmi přehledně odkrývá pozadí přípravy takové stavby a její "zákonosti" - pokud je pravdivý, tak si nedělejme iluze o našem politickém prostředí: Zde

08.04.2017
Dne 21. března 2017 byl u Krajského soudu v Hradci Králové zapasán "Spolek pro ochranu přírody a krajiny - Ostřešany", identifikační číslo 058 56 850.
Současně máme k disposici přes 200 podpisů lidí, kteří nás v naši aktivitě podporují. Tím jsme splnili všechny zákonné podmínky, abychom byly rovnoceným partnerem
státních úřadů ve věci EIA, Územního rozhodnutí a Stavebního řízení.
05.04.2017
 
Na Zámku v Pardubicích proběhla "Železniční konference", kterou uspořádal poslanec pan Martin Kolvratník.
Na konferenci z jeho úst mimo jiné zaznělo:
 

Ostřešanské spojce fandím. Je to dobrý projekt a cestujícím pomůže. Navíc vznikne nová zastávka Pardubice – město (u Karloviny),
dále obsloužíme vznikající zónu u Foxconnu.
Má to ale jeden velký háček. Projektanti nakreslili trať velmi blízko obce Ostřešany, na 11ti metrovém náspu hned za zahradami obyvatel. A to je chyba.
Byl jsem se tam nedávno podívat a setkal se s místními občany. Tvrdím, že tudy trať vést nemůže a že se Správě železniční dopravní cesty nepodaří ji projednat.
Proto nyní zahajujeme jednání o změně trasy – podle mě by to bylo ideální souběžně s budoucím jihovýchodním obchvatem Pardubic,
zpátky směrem k letišti a napojení na starou trať u Medlešic. Bude to však znamenat změnu územního plánu kraje a to znamená zpoždění až o dva roky.

Plný text článku naleznete ZDE.
Zdroj: http://pardubicky.denik.cz/zpravy_region/martin-kolovratnik-trasa-ostresanske-spojky-by-se-mela-zmenit-20170401.html  

22.03.2017
 
V sále Obecního úřadu v Ostřešanech byl za účasti poslance pana Martina Kolovratníka prezentován místním občanům aktuální stav návrhu řešení
tzv. Ostřešanské spojky, z čehož vyjímáme podstatné informace:

1) 
Oproti předchozí verzi návrhu se osa železnice odsunula o cca 50m od krajních domů, nicméně pořád je ve hře stavba vysokého náspu a to hned ve třech výškových variantách.
        
- varianta, která vede téměř celá na náspu - násep by měl být dokonce nasypán i v oblasti  mezi kopcem u Mikulovic a Chrudimí, takže silnice do Medlešic bude přemostěna
        - varianta, která vede v mělkém zářezu
        - varianta s "hlubokým" zářezem - nicméně i tato varianta vede železnici nad střechami blízkých domů

2) Pro představu o výškovém uspořádání trati a domů v obci  byl prezentován "umělý horizont", vedoucí po ose silnice Dražkovice - Ostřešany:
   
       

    Zde je jasně vidět mohutnost tělesa náspu a střecha vlaku je dokonce výše, než křižovatka uprostřed obce!

3) Těleso náspu má být vysoké mezi 6-11m (někde i kolem 12 m). Pro představu občanů byly připraveny řezy - číslo uvnitř jsou m2 plochy řezu:
   
    Pokud vezmeme v úvahu jen úsek trati mezi silnicí Nemošice-Jesničánky a silnicí Ostřešany-Dražkovice (jde o vzdálenost 2033 m), pak mluvíme o:
        - Záboru cca 10,7 ha orné půdy
        - Přetnutí migračních tras zvěře
        - Zhoršení podmínek pro obdělávání přetnuté zemědělské půdy
        - A v průběhu výstavby musíme jen pro tento úsek trati počítat s transportem množství materiálu, který navozí cca 58.600 aut Tatra 815
                                                           
 4) Dopady na Obec:
    - Hluk vlaku a nádražního rozhlasu:
    - Smog, prach, zápach z brždění kol
    - Budoucnost hromadné dopravy v obci - je zcela nejasné reálné využití železniční zastávky - celá obec je situována podél silnice směrem na východ.
       Není známa studie, která by toto hodnotila.
    - V rámci "vnuceného územního plánu" byla Obec nucena zrušit plánované rozvojové lokality ve své západní části

5) Jak to vypadá se stavem přípravných prací:
   
    Je tedy ještě značný prostor vše ovlivnit a nenechat si vnutit takovouto stavbu nad střechami domů Obce!

 V současné době je ukončeno připomínkové řízení k první studii dopadu Ostřešanské spojky na životní prostředí (http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV6232).
Naše obec vydala s touto studií nesouhlasné stanovisko. Ve studii byly uvedeny rozporuplné informace,  samotná studie  dopadu na životní prostředí působila,
jako by byla vytvořena účelově  s cílem zjednodušit a neuvést správné hodnoty.
Uváděné např. hlukové hodnoty ani způsob posuzování neodpovídají  ve studii předložené projektové dokumentaci.

22.03.2017

Dne 10.03.2017 vyšel na "www.rozhlas.cz" další článek, jak stavaři připravují EIA, včetně fotografie provedení geologického
vrtu v oblasti Nemošic.
V článku je zmíněno, že Obce nesouhlasí a Stavaři stále počítají s realizací do konce roku 2022.
Plný text článku naleznete ZDE.

21.03.2017

Vybrané části textů, které proběhly tiskem (nebo se objevily na internetu) v uplynulém období. U každého úryvku je uveden zdroj a tak si každý může sám ověřit,
nakolik jsou zde uvedené věci "vytržené z kontextu", či nikoliv:
 
1.    Zvažované levnější alternativy (12. 6. 2015, Pardubický Deník):
        a.    Vlaky Pardubice - Chrudim stále jezdí přes Rosice nad Labem, ale bude zbudován zvláštní perón, který by umožnil rychlý průjezd.
        b.    Třetí kolej ve směru na Prahu, u Svítkova se stočí na Chrudim. Včetně zahloubení dopravy a vlaky by na povrch opět vyjely u pardubického letiště.
        c.    Nejpřijatelnější je čtvrté či páté nástupiště a stočení přímo k Závodišti
2.    Vyjádření k výše uvedené variantě c. (16.12.2015, SilniceŽeleznice):
        Postupně byla opuštěna různá inovativní, ale zároveň problematická řešení, jakož i kolejové novostavby vedoucí územím Parama. „…kvůli složitému 
        podjezdu pod silnicí I/37, u které se připravuje rozšíření na čtyři jízdní pruhy a zjevnému střetu s developerskými záměry fy Enteria v prostoru bývalé 
        DOM ji lze považovat za prakticky nerealizovatelnou.“
3.    Proč se nestaví Medlešická spojka? (16.12.2015, SilniceŽeleznice):
        „Projektanti před osmi lety však zjistili, že tato trasa už není reálná a navrhli dražší, ale přímější ostřešanskou spojku.“
4.    Jaký je přístup k ekonomickému přínosu? (11.02.2015, iDnes)
        a.    Podle Správy železniční a dopravní cesty (SŽDC) by Ostřešanská spojka vyšla neúměrně draho. Krajský radní Jaromír Dušek    
                ale odmítá, že by se nová trať ekonomicky nevyplatila. Pardubický kraj podle něj nepolevil v tlaku na její výstavbu.
        b.    Jaromír Dušek tvrdí, že by mělo dojít k přehodnocení metodiky
        c.    (15. 10. 2015, www.ctk.cz): Jaromír Dušek (SPO) ČTK řekl, že přínos přeložky tratě by byl velmi výrazný a stavba patří k prioritám, i když by byla nákladná.
        d.    Do ekonomické analýzy byla zahrnuta i celospolečenská prospěšnost a zde se podařilo dosáhnout příznivých výsledků (16.12.2015, SilniceŽeleznice):
                i.    Jedná se o dříve neuvažované přínosy jako je na Hlavním nádraží Pardubice nové nástupiště, podchod (realizován nebude),  rychlost, 
                        ale hlavně nákladní doprava (nemá opodstatnění)
                ii.    Byly hledány úspory investičních nákladů – zejména neelektrizace (to má ale zásadní vliv na rychlost a hluk)
5.    (29.10.2015, iDnes): Správce kolejí si nechal vypracovat studii proveditelnosti, která ovšem neprokázala potřebnou ekonomickou efektivitu nové tratě.        
        „Důvodem jsou poměrně vysoké investiční náklady a zároveň relativně dlouhá jízdní doba vlaku Pardubice - Chrudim ve srovnání se silniční dopravou,“
         uvedl Marek Illiaš ze SŽDC.

6.    Jaký reálný přínos má rychlost?
        a.    (15.10.2015, www.ctk.cz) "Neexistuje druhá železniční stavba, která by dokázala zkrátit jízdní dobu o 11 až 19 minut na tak krátkém úseku. 
                Druhá taková stavba snad ani v republice není," uvedl Dušek
        b.    Dle jízdního řádu osobní vlak jede z Chrudimi do Pardubic 23-26 min.
                Nelze jednoznačně odhadnout budoucí rychlost, protože u Ostřešan končí dvoukolejka a vlaky zde budou čekat na protijedoucí spoj.
                Pozn.: Zajímavé je porovnat tvrzení p. Duška s jízdním řádem -  asi zde budou jezdit rychlovlaky :-) .
7.    Jaký bude mít vliv samotná stavba?
        a.    Na samotný násep se odhaduje zhruba 59 tis. nákladních tater navážky jen v úseku Nemošice -Ostřešany
        b.    Hluk, prašnost, znečištění a zničení komunikace
        c.    Zkušenosti z Čeperky: 01/2016, SUDOP Revue
            Největší zásah znamenala stavební činnost pro obyvatele obce Čeperka. Obyvatelé vznášeli stížnosti na zvýšenou hlučnost, 
            prašnost, pohyb stavební techniky po obci, znečištění komunikací a nestandardní hygienické návyky některých pracovníků zhotovitele.
15.2.2017
 
Dnes jsme získali od projektanta (SUDOP) aktuální pracovní verzi návrhu, v níž je poměrně jasně vidět, jaký zásah do krajiny by plánovaná výstavba znamenala.
        - varianta, která vede téměř celá na náspu - násep by měl být dokonce nasypán i v oblasti  mezi kopcem u Mikulovic a Chrudimí, takže silnice do Medlešic bude přemostěna
        - varianta, která vede v mělkém zářezu
        - varianta s "hlubokým" zářezem
I varianta s "hlubokým zářezem" počítá s výstavbou mohutného železničního náspu a křížení silnice do Dražkovic železničním mostem v úrovni (nebo dokonce nad) střech obytných domů.
S ohledem na mírný svah směrem ke křižovatce budou hlukové, prachové a pachové dopady do celé západní části obce. A k tomu je třeba přihlédnout i na rozdělení zemědělské
 půdy na místy neobdělávatelné pruhy, bariéry pro volně žijící zvěř a podobně.

Důvody proti výstavbě železnice:

1.       Nevhodné řešení železnice–kolem  Nemošic  budou dva betonové mosty  800  a 500 m dlouhé – přemostí Chrudimku  a silnici do Pardubic.Poté trať povede na poměrně vysokém náspu (min. 5 m) až k Ostřešanům, silnici na Dražkovice trať přemostí  ve výšce min. 6 m nad silnicí,  tzn. koleje povedou ve výši hřebenů střech stávajících domů nebo výše. V poslední třetině kopce se trať zařízne do kopce a silnici do Mikulovic podjede. Nad silnicí na Dražkovice bude zřízena železniční zastávka a zde i bude končit dvojkolejná trať – od zastávky Ostřešany povede na Chrudim jen jednokolejka. Toto vše zničí krajinu kolem naší obce i v jižní části Pardubic, kde  betonové stavby mostů zasahují do chráněného území kolem Nemošic.

2.       Nadměrná hlučnost a prašnost – dieselové lokomotivy a nákladní vlaky budou jezdit,  brzdit a rozjíždět se v těsné blízkosti obce. To vše dle stávající dokumentace bez protihlukových stěn a jiných zábran (bylo obcí připomínkováno). Vzhledem k takřka nepřetržitému větru ze západu se hluk, který se ponese do obce, ještě znásobuje. Vlaky budou slyšet v převážné většině  Ostřešan.

3.       Vibrace – průjezd vlaku bude přenášet vibrace  do  nemovitostí v blízkosti tratě (hrozí praskání) a mohou způsobovat erozi  plánovaného náspu i okolní půdy.

4.       Spodní vody – zářez do Mikulovického kopce (nikoliv, jak bylo původně plánováno tunel) bude mít pravděpodobně dopad na spodní vody, ze kterých se naplňují studny v Ostřešanech. Zároveň bude snížena schopnost kopce zadržet vodu a  díky zářezu bude voda stahována do jednoho místa  a může docházet k bleskovým povodním.

5.       Stavba železnice – zvýšení dopravy nákladních vozidel a těžké techniky po dobu 3 – 5let

6.       Snížení hodnoty nemovitostí – výše uvedené má vliv na ceny nemovitostí  a dotkne se nemovitostí stojících v severozápadní části obce.

7.       Dopad do soukromí – vyvýšená trať bude  mít dopad do vzhledu okolí a do soukromí nemovitostí v jihozápadní částí obce, kdy se zahrady a nemovitosti stanou výkladní skříní pro cestující shlížející ze souprav, které se budou pohybovat ve výšce cca 8 – 10  metrů nad terénem.

8.       Využití železnice – veřejná  doprava obyvatel obce s využitím  zastávky Ostřešany  je pro obyvatele obce spíše přáním investora železnice než možnou budoucností. Zastávky vlaku  jsou, nejen v Ostřešanech, plánovány na okrajích obcí a tím se doba chůze na zastávku výrazně navyšuje oproti dnešní autobusové dopravě a to pro většinou obyvatel naší obce. Navíc lze předpokládat snížení dotace na autobusovou přepravu aktuálně realizovanou v obci, obec by pak  byla nucena z finančních důvodů snížit počet spojů městské dopravy zajíždějících do naší obce.

Plánovaná trať má být využívána nákladní dopravou z fy FOXCON, což ale není pro obyvatele obce důležité.


Dokumenty, které stojí za pozornost:

1) Vyjádření Obce k úvodní EIA (studii dopadů na životní prostředí - tzv. "Malá EIA") 
2) Vyjádření Ministerstva k připomínkám EIA
3) Zápis z jednání s Ing. Utinkem ze SUDOPu - zástupce projektanta

4) Porovnání územních plánů Nemošic a Ostřešan - zde je nutné připomenout, že šíře ochranného pásma (a tedy i znehodnocení pozemků) by byla 2x větší, kdyby se občané neozvali. Šíře pruhu pro železnici je v katastru Ostřešany cca 300m a v katastru Nemošice cca 50 m! Koridory pro železnici jsou vyznačeny šedivou barvou


Správu tohoto webu provádí Martin Havelka